Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning där djur visas upp för allmänheten behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller dekoration i affärer, restauranger eller liknande verksamheter omfattas av reglerna.

Vad innebär det att visa upp djur offentligt?

Offentlig förevisning av djur innebär att djur visas för allmänheten i minst sju dagar eller mer per år.

För att få visa upp djur offentligt behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Exempel på anläggningar som kan behöva tillstånd:

 • djurparker
 • 4H-gårdar
 • tropikhus
 • vilthägn med turistbesök
 • friluftsmuseer med djur
 • fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar
 • stadsparker med djur
 • minizoo
 • akvariefiskar/akvarium på restauranger (undantag: du behöver inte tillstånd om du har tre eller färre akvarier och varje akvariums volym understiger 1000 liter).

Du som vill visa upp vilda djur behöver söka flera andra typer av tillstånd, förutom tillstånd för offentlig förevisning:

 • För att visa upp djuren behöver du tillstånd enligt artskyddsförordningen.
 • För att hålla vilda djur i hägn behöver du tillstånd enligt jaktskyddsförordningen.
 • För att få anlägga vilthägn behöver du tillstånd enligt miljöbalken.

Sök tillstånd att visa upp djur offentligt

Om du har, eller planerar att starta, en anläggning där djur ska visas upp för allmänheten, bör du börja med att läsa igenom vissa delar av Jordbruksverkets föreskrifter.

Läs det första gemensamma kapitlet och de detaljkapitel som gäller just de djurarter som är aktuella för din anläggning. Ett artregister på slutet hjälper dig att hitta rätt bland kapitlen.

Föreskrifter om djurhållning i djurparker med mera Länk till annan webbplats.

Ansökningsavgift

Grundavgiften är 2 000 kronor. Den måste vara betald innan vi börjar handlägga din ansökan.

Du ska också betala en avgift baserad på ärendets omfattning:

 • Enstaka utrymme och enkelt ärende: 4 400 kronor.
 • Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning: 7 700 kronor.
 • Flera utrymmen och större utredning: 16 100 kronor.
 • Flera utrymmen och mycket omfattande utredning: 24 600 kronor.

Länsstyrelsen besöker din anläggning

När ansökan är komplett och du har betalat ansökningsavgiften kommer Länsstyrelsen att besöka dig för att se om din anläggning uppfyller kraven för offentlig förevisning av djur. Blir anläggningen godkänd fattar vi beslut om detta. Beslutet gäller tills vidare.

Anmälan för besöksverksamhet

Du som har en besöksverksamhet med tre eller fler besök per år ska anmäla din besöksverksamhet till Länsstyrelsen. Exempel på besöksverksamheter är ridskolor, lantbruk som tar emot skolklasser och 4H-gårdar. Här ingår även terapihundar och hundar i vården.

Kontakt

Länsveterinär

E-post till lansveterinar.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss