Sökresultat

 1. Dispenser och tillstånd för skyddad natur

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och ingrepp i naturen / Dispenser och tillstånd för skyddad natur

  Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd . Avgifter Det finns två olika avgifter för att ansöka om dispens. Ansökan

  Senast ändrad: 2020-04-23

 2. Markavvattning och diken

  Miljö och vatten / Vattenverksamhet / Vägledning för olika vattenverksamheter / Markavvattning och diken

  För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens. Markavvattning är dels åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering

  Senast ändrad: 2020-04-28

 3. Aktiviteter och ingrepp i naturen

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och ingrepp i naturen

  Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd. Naturområden som är skyddade

  Senast ändrad: 2019-12-02

 4. Växtnäring och växtskydd

  Natur och landsbygd / Information till verksamma på landsbygden / Växtnäring och växtskydd

  välja om du vill gå en kurs för att sprida utomhus eller i växthus. (Växthusbehörigheten gäller också för spridning utomhus i anslutning till växthusen.) Tillstånd för användning utomhus Behöver

  Senast ändrad: 2020-05-12

 5. Hotade djur och växter

  Djur / Hotade arter / Hotade djur och växter

  i hela landet, eller i vissa län. Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning. Vi kan också informera om vilka fridlysta växter och djur som förekommer i länet. På Naturvårdsverkets

  Senast ändrad: 2020-05-18

 6. lb-hfp-regional-handlingsplan-vg.pdfPDF

  Länsstyrelsen / lb-hfp-regional-handlingsplan-vg.pdf

  LANDSBYGD 2020 Uppdaterad inför 2020, Godkänd av Jordbruksverket Träder ikraft 2020-01-16 Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Illustration: Rebecca Elfast Länsstyrelsen i Västra

  Senast ändrad: 2020-01-23

 7. lb-hfp-regional-handlingsplan-vg.pdfPDF

  Länsstyrelsen / lb-hfp-regional-handlingsplan-vg.pdf

  LANDSBYGD 2020 Uppdaterad inför 2020, Godkänd av Jordbruksverket Träder ikraft 2020-01-16 Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Illustration: Rebecca Elfast Länsstyrelsen i Västra

  Senast ändrad: 2020-03-30

 8. Beslut om ändring i Svartedalens natur och friluftsområde 511-4899-2015 (1).pdfPDF

  Länsstyrelsen / Västra Götaland / Besöksmål / Naturreservat / Svartedalen / Beslut om ändring i Svartedalens natur och friluftsområde 511-4899-2015 (1).pdf

  Förbudet gäller inte skyddsjakt för vilken tillstånd lämnats av Länsstyrelsen. För föreskriften A9 gäller även fortsättningsvis den utbredning som anges som naturskogsområde enligt Länsstyrelsens beslut

  Senast ändrad: 2020-06-02

 9. Marin_strategi_del1_handlingsplan.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Västra Götaland / Miljö och vatten / Stöd för åtgärder i vatten / Åtgärder i vattenmiljöer / Marin_strategi_del1_handlingsplan.pdf

  nyttjande regleras genom föreskrifter. I och i anslutning till Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap 28 a § för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området

  Senast ändrad: 2019-11-22