Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Vattenvårdsförbund, vattenråd och kontaktpersoner

 1. Vattenrådet för Bohuskusten/Bohuskustens vattenvårdsförbund – Marcus Stenegren/Sara Svedlindh
 2. Strömsåns vattenråd – Maria Hedgärde och Amanda Dahl
 3. Enningdalsälvens vattenråd – vilande vattenråd
 4. Gullmarns vattenråd – Lars Molander
 5. Bäveåns vattenråd – Key Höglind
 6. Dalbergsån Holmsåns vattenråd och vattenvårdsförbund – Noomi Asker
 7. Dalslands kanals vattenvårdsförbund/vattenråd – Rebecka Olsén, vikarie 2022 är Marcus Stenegren
 8. Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd – Agneta Christensen
 9. Gullspångsälvens vattenvårdsförbund/vattenråd – Agneta Christensen
 10. Vätternvårdsförbundet/vattenråd – Sara Peilot, Vikens vattenråd – Agneta Christensen
 11. Tidan och Friaåns vattenråd – Sara Sandling
 12. Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden – Agneta Christensen
 13. Göta älvs vattenråd och vattenvårdsförbund – Ragnar Lagergren
 14. Säveåns vattenråd – Emelie Möllersten
 15. Mölndalsåns vattenråd – Ragnar Lagergren
 16. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund/vattenråd – Steffi Gottschalk
 17. Lygnerns vattenråd – Steffi Gottschalk
 18. Viskans vattenråd – Roger Rudolfsson
 19. Ätrans vattenråd – Roger Rudolfsson
Vattenvårdsområden

Klicka på bilden för att zooma.

Vänerrådet – för hållbar reglering av Vänerns vatten

Vänerrådet består av ett 25-tal olika aktörer. Vänerrådet verkar för en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern, som tar till vara både naturvärden och samhällsintressen.

Vänerrådet Länk till annan webbplats.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Luftvårdsförbund i Västra Götaland

I Västra Götalands län finns två luftvårdsförbund.

Göteborgsregionens luftvårdsförbund.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Övervakning av luftkvalitet i Göteborgsregionens 13 kommuner. Luftvårdsförbundets syfte är att kartlägga och informera om luftmiljön i regionen samt att ta fram underlag för samhällsplanering och bedömning av miljö- och hälsoeffekter.

Luft i väst - Luftvårdsförbundet för västra Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samordnad övervakning av luftkvalitet i 38 av länets kommuner. Luftvårdsförbundets syfte är bland annat att kartlägga luftföroreningssituationen i kommunerna, samt för företagsmedlemmarna, genom mätningar och spridningsberäkningar.

Kontroll av miljökvalitetsnormer

Luftvårdsförbundens mätningar och beräkningar används bland annat för att kontrollera om miljökvalitetsnormerna för luft (SFS 2010:477) klaras i kommunerna. Verksamheten planeras i löpande femåriga program som beslutas årligen, bland annat i samråd med Länsstyrelsen. Hur programmen ska utformas styrs bland annat av krav som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (NFS 2006:3) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt