Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Växtnäring

Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen blir mer lönsam.

Det finns regler för bland annat lagring av stallgödsel, spridning av gödsel och begränsningar i tillförsel av gödsel. Reglerna är olika i de känsliga områdena jämfört med de församlingar som ligger ut utanför känsligt område. Större delen av länet är numera känsligt område när det gäller växtnäring.

Växtnäring på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du som är lantbrukare kan i många fall få rådgivning om effektivt utnyttjande av växtnäring inom Greppa Näringen.

Om kompetensutveckling och rådgivning

Växtskyddsmedel

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Grundutbildningar i Mälarregionen + inriktningskurser

Anmäl dig till kurserna via Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

 • Logga in med bankID, skapa eller uppdatera ”min profil”.
 • Vidareutbildningarna hittar du under ”katalog” och grundkurser under ”Öppen katalog”.
 • Leta upp en kursruta för det län du är intresserad av. Välj kurstillfälle, svara på frågor som kommer och tryck anmäl/confirm.

Frågor? Kontakta Christina Helmrich 010-22 49 446 eller Gunnel Wikander 010-22 49 374

Arrangör: Länsstyrelsen i Östergötlands län

Datum: 4 maj
Tid: 09.00–16.00
Plats: Digitalt via Skype

Datum: 5 maj
Tid: 09.00–16.00
Plats: Digitalt via Skype

Datum: 8 maj
Tid: 09.00–16.00
Plats: Abbotsnäs Säteri, Katrineholm

Datum: 9 maj
Tid: 09.00–16.00
Plats: Katrineholm, lokal ej klart än

Under hösten blir det nya utbildningstillfällen i flera län.

Grundkurs med inriktning golf/grönytor

Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Datum: 14 mars
Tid: 09.00–12.30
Plats: Digital via Skype

Datum: 15 mars
Tid: 09.00–12.30
Plats: Digital via Skype

Datum: 16 mars
Tid: 09.00–16.30
Plats: Bro Bålsta golfklubb

Datum: 22 mars
Tid: 09.00–16.30
Plats: Länsstyrelsen Stockholm, lokal Royal

Grundkurs med inriktning trädgård

Arrangör: Länsstyrelsen i Östergötlands län

Datum: 19 april 
Tid: 08.00–16.00
Plats: Digitalt

Datum: 20 april 
Tid: 08.00–16.00
Plats: Gamlebygymnasium

Datum: 21 april
Tid: 08.00–16.00
Plats: Gamlebygymnasium

Datum: 25 april
Tid: 08.00–16.00
Plats: Digitalt

Stockholm: Carina Lindqvist 010-223 14 38
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56, Ulf Rosendahl 010-223 33 36
Västmanland: Christina Helmrich, 010-224 94 96, Gunnel Wikander 010-22 49 374 
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42, Therese Erneskog 010-224 84 22
Gotland: Desirée Kristiansson 010-223 92 82, Ilse Hallgren 010-223 93 94
Värmland: Kajsa Kupiakova 010-224 72 67, Malin Eliasson 010-224 72 64

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län

Datum: 31 mars
tid: 9.00–16.30
Plats: Konferens "Hubben", Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala

Datum: 4 april
tid: 9.00–16.30
Plats: Konferens "Hubben", Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala

Arrangör: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Datum: 16 mars
Tid: 08.30–17.00
Plats: Nyköping

Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Datum: 24 och 28 mars
Tid: 08.30–15.00
Plats: Digital via Skype

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län

Datum: 14 mars
Tid: 09.00–16.00
Plats: Scandic Örebro Väst

Datum: 22 mars
Tid: 09.00–16.00
Plats: Scandic Örebro Väst

Arrangör: Länsstyrelsen i Värmlands län

Datum: 10 mars
Tid: 08.30–16.00
Plats: Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län

Datum: 8 december 2022 – 15 maj 2023
Plats: Distanskurs

Stockholm: Carina Lindqvist 010-223 14 38
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56, Ulf Rosendahl 010-223 33 36
Västmanland: Christina Helmrich, 010-224 94 96, Gunnel Wikander 010-22 49 374 
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42, Therese Erneskog 010-224 84 22
Gotland: Desirée Kristiansson 010-223 92 82, Ilse Hallgren 010-223 93 94
Värmland: Kajsa Kupiakova 010-224 72 67, Malin Eliasson 010-224 72 64

Anmälan till kurser i Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats.

Logga in enklast med mobilt bankID och skapa ett konto.

 • Välj Katalog i gröna listen i överkant.
 • I vänsterkant kan du filtrera på den typ av kurs du är intresserad av. Tryck på tex ”utomhus”.
 • Tryck i rutan för den variant du är intresserad av t.ex. Grundkurs att använda växtskyddsmedel, utomhus. Då får då upp en ny ruta med lite information.
 • Tryck på knappen ”Gå till kurs” (alt ”registrera”) till höger.
 • Välj län i vänsterkant.
 • Tryck på ”visa alla tillfällen”.
 • Välj kurs med den inriktning som passar ditt arbete.
 • Tryck på anmälan till höger i kursfältet. Skriv in de uppgifter om dig som krävs. Tryck på knappen ”anmälan” så skickas din anmälan in!

Du kan även kontakta Gunnel Wikander, telefon 010-224 93 74 eller Länsstyrelsens växel, telefon 010-224 90 00.

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

 • Tidpunkt för spridningen.
 • Vem som utfört spridningen.
 • Område för spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
 • Skyddsavstånd.
 • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Sprutjournaler på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt