Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Växtnäring

Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen blir mer lönsam.

Det finns regler för bland annat lagring av stallgödsel, spridning av gödsel och begränsningar i tillförsel av gödsel. Reglerna är olika i de känsliga områdena jämfört med de församlingar som ligger ut utanför känsligt område. Större delen av länet är numera känsligt område när det gäller växtnäring.

Du som är lantbrukare kan i många fall få rådgivning om effektivt utnyttjande av växtnäring inom Greppa Näringen.

Om kompetensutveckling och rådgivning

Växtskyddsmedel

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtnäring och växtskydd

Vill du ha ett tillstånd för att få använda betningsmedel behöver du en särskild grundutbildning som är 2 dagar lång. Den anordnas bara i Svalöv i Skåne en gång om året. Nästa tillfälle är 25-26 januari 2021. Läs mer och anmälan Länk till annan webbplats.

Grundkurser

Grundkurser med jordbruksinriktning

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län
Plats: Distansutbildning Skype. Återkommer angående praktik.
Tillfälle 1: 17, 18, 23, 24 mars 2021. Anmälan senast 22 /2

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 1, 2, 8, 9 mars 2021. Anmälan senast 12/2

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Grundkurs med inriktning trädgård/grönytor

Datum: 2, 4, 5, 16, 17, 18 och 26 februari 2021.
Plats: Digital kurs, Skype.
Sista anmälningsdag: 21/1
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Grundkurs för behörighet i och omkring växthus

Datum: 2, 4, 5, 10, 11, 12 och 25 februari 2021.
Plats: Digital kurs, Skype.
Sista anmälningsdag: 21/1
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inriktningsdag trädgård/grönytor

Datum: 16 och 17 februari 2021.
Plats: Digital kurs, Skype.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inriktningsdag växthus

Datum: 10 och 11 februari 2021.
Plats: Digital kurs, Skype.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Ifall du vill ha behörighet för användning av växtskyddsmedel för både trädgård/grönytor och växthus kan du välja till inriktningsdag från den kurs du inte går i sin helhet. Ta kontakt med kursansvarig på Länsstyrelsen i Stockholms län ifall du vill göra detta.
Kontaktperson: Carina Lindqvist; 010-223 14 38

Vidareutbildningar

Jordbruk

Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 16, 17 mars (två halvdagar)
Tillfälle 2: 23, 24 mars (två halvdagar)

Anmälan senast: 22/2

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 17, 18 februari (två halvdagar)
Tillfälle 2: 2, 3 mars (två halvdagar)
Tillfälle 3: 9, 10 mars (två halvdagar)
Tillfälle 4: 11, 12 mars (två halvdagar)
Tillfälle 5: 15, 16 mars (två halvdagar)

Arrangör: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 10 mars (en heldag) - fullbokade
Tillfälle 2: 11 mars (en heldag) - fullbokade

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 18 mars (en heldag)
Tillfälle 2: 24 mars (en heldag)

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Vidareutbildning betning av utsäde

Kursen utförs som självstudier. Ta kontakt med kursansvarig.

Anmäl dig till kursen här. Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 9-10 mars (8,30-12,30)

Anmälan senast: 28/2

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Anmälan till kurser i Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats.

Logga in enklast med mobilt bankID och skapa ett konto.

 • Välj Katalog i gröna listen i överkant.
 • I vänsterkant kan du filtrera på den typ av kurs du är intresserad av. Tryck på tex ”utomhus”.
 • Tryck i rutan för den variant du är intresserad av t.ex. Grundkurs att använda växtskyddsmedel, utomhus. Då får då upp en ny ruta med lite information.
 • Tryck på knappen ”Gå till kurs” (alt ”registrera”) till höger.
 • Välj län i vänsterkant.
 • Tryck på ”visa alla tillfällen”.
 • Välj kurs med den inriktning som passar ditt arbete.
 • Tryck på anmälan till höger i kursfältet. Skriv in de uppgifter om dig som krävs. Tryck på knappen ”anmälan” så skickas din anmälan in!

Du kan även kontakta Eva Eriksmarck, telefon 010-224 9422
eller Länsstyrelsens reception, 010-224 90 00

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

 • Tidpunkt för spridningen.
 • Vem som utfört spridningen.
 • Område för spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
 • Skyddsavstånd.
 • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Mer om sprutjournaler finns på sidan Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt