Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Växtnäring

Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen blir mer lönsam.

Det finns regler för bland annat lagring av stallgödsel, spridning av gödsel och begränsningar i tillförsel av gödsel. Reglerna är olika i de känsliga områdena jämfört med de församlingar som ligger ut utanför känsligt område. Större delen av länet är numera känsligt område när det gäller växtnäring.

Du som är lantbrukare kan i många fall få rådgivning om effektivt utnyttjande av växtnäring inom Greppa Näringen.

Om kompetensutveckling och rådgivning

Växtskyddsmedel

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kurssäsongen pågår från januari till mars. Anmälan är nu öppen för kurser till säsongen 2020. Anmäl dig i god tid för att få en plats som passar dig och medverka till att kursen verkligen blir av. Utifrån ditt användningsområde kan du välja följande kurser och inriktningar.

Växtskyddsmedel utomhus

Vill du använda växtskyddsmedel utomhus på till exempel åkermarker, golfbanor eller i tunnlar ska du anmäla dig till en kurs för behörighet att använda växtskyddsmedel utomhus. Både grundkurs och vidareutbildning finns med jordbruksinriktning respektive inriktning trädgård/grönytor/golf. Välj en kurs som är anpassad till ditt användningsområde!

 • Grundkurs med jordbruksinriktning - fyradagarskurs
  Den 19, 20 februari samt 4, 5 mars 2020, Ösby Naturbruksgymnasium, Sala
  Anmäl dig senast 27 januari! Pris 5 200 kr

 • Grundkurs med inriktning trädgård/grönytor/golf-fyradagarskurs
  Den 29, 30 januari samt 3, 4 februari 2020, Scandic, Västerås dag 1, 3 och 4 samt Ösby Naturbruksgymnasium dag 2
  Anmäl dig senast 9 januari! Pris 5 200 kr

 • Vidareutbildning utomhus inriktning trädgård/grönytor/golf
  – en dag
  För dig som redan har en behörighet men behöver förnya den.
  Den 10 februari Länsstyrelsen, Stockholm
  Anmäl dig senast 30 januari! Pris 2 900 kr

 • Vidareutbildning utomhus inriktning jordbruk
  – en dag
  För dig som redan har en behörighet men behöver förnya den. Du har två olika kursdagar att välja på när det gäller inriktning jordbruk.
  Västerås 26 februari och Köping 10 mars. Pris 2 900 kr

Växtskyddsmedel i och omkring växthus

Använder du växtskyddsmedel i och omkring växthus ska du anmäla dig till en kurs för behörighet att använda växtskyddsmedel i och omkring växthus.

 • Grundkurs i och omkring växthus - fyradagarskurs
  Den 29, 30, 31 januari samt 4 februari 2020, Scandic Västerås dag 1, 3 och 4 samt Ösby Naturbruksgymnasium dag 2
  Anmäl dig senast 9 januari! Pris 5 200 kr

 • Vidareutbildning i och omkring växthus – en dag
  För dig som redan har en behörighet men behöver förnya den.
  Den 20 februari Scandic hotell, Kungens Kurva, Stockholm
  Anmäl dig senast 20 januari! Pris 2 900 kr

Växtskyddsmedel både utomhus och i och omkring växthus

För dig som behöver ha båda behörigheterna

 • Grundkurs för både utomhus och i och omkring växthus – femdagarskurs
  Den 29, 30, 31 januari samt 3, 4 februari 2020, Scandic Västerås dag 1, 3, 4 och 5 samt Ösby Naturbruksgymnasium dag 2
  Anmäl dig senast 9 januari! Pris 6 200 kr

  Vidareutbildning
  För dig som redan har båda behörigheterna men behöver förnya dem.
  Det räcker att du går en vidareutbildning. Välj det område där du jobbar mest. Meddela vid anmälan att du vill ha ett utökat prov så får du svara på några extra frågor för det område som inte kursen täcker.

Betning av utsäde

Använder du medel för betning av utsäde ska du anmäla dig till en kurs för behörighet att beta. Grundkursen är på två dagar. Behörigheten uppdateras vart femte år genom en endags vidareutbildning.

 • Grundkurs betning av utsäde - tvådagarskurs
  20-21 Januari 2020, Torrlösa, Svalöv
  Anmälan senast 7 januari. Pris 5 200 kr

 • Vidareutbildning betning
  För dig som redan har en behörighet men behöver förnya den.
  Kursen är en distanskurs. Information och anmälan på Länsstyrelsens i Örebro län webb: www.lansstyrelsen.se/orebro/betningskurs eller telefon 010-224 84 42.
  Pris 1000 kr.

Anmälan till kurser i Jordbruksverkets kurskataloglänk till annan webbplats

Logga in enklast med mobilt bankID och skapa ett konto.

 • Välj Katalog i gröna listen i överkant.
 • I vänsterkant kan du filtrera på den typ av kurs du är intresserad av. Tryck på tex ”utomhus”.
 • Tryck i rutan för den variant du är intresserad av t.ex. Grundkurs att använda växtskyddsmedel, utomhus. Då får då upp en ny ruta med lite information.
 • Tryck på knappen ”Gå till kurs” (alt ”registrera”) till höger.
 • Välj län i vänsterkant.
 • Tryck på ”visa alla tillfällen”.
 • Välj kurs med den inriktning som passar ditt arbete.
 • Tryck på anmälan till höger i kursfältet. Skriv in de uppgifter om dig som krävs. Tryck på knappen ”anmälan” så skickas din anmälan in!

Du kan även kontakta Anita Hamplin Ringström, telefon 0768-07 66 04
eller Länsstyrelsens reception, 010-224 94 06

Sprutjournal

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

 • Tidpunkt för spridningen.
 • Vem som utfört spridningen.
 • Område för spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
 • Skyddsavstånd.
 • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Mer om sprutjournaler finns på sidan Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats länk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från App Storelänk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Playlänk till annan webbplats

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Information om hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Har du allmänna frågor om jordbrukarstöd eller stödrätter?

Ring Jordbruksverkets kundtjänst på telefonnummer 0771-67 00 00

Har du frågor som rör din SAM-ansökan i Västmanland hittar du våra kontaktuppgifter högre upp på denna sida, eller så kan du