Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Växtnäring

Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen blir mer lönsam.

Det finns regler för bland annat lagring av stallgödsel, spridning av gödsel och begränsningar i tillförsel av gödsel. Reglerna är olika i de känsliga områdena jämfört med de församlingar som ligger ut utanför känsligt område. Större delen av länet är numera känsligt område när det gäller växtnäring.

Växtnäring, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Du som är lantbrukare kan i många fall få rådgivning om effektivt utnyttjande av växtnäring inom Greppa Näringen.

Kompetensutveckling och rådgivning

Växtskyddsmedel

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Att använda växtskyddsmedel, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Krav på godkänd utbildning och utrustning, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Grundutbildningar + inriktningskurser

Anmäl dig till kurserna på Jordbruksverkets webbplats:

Jordbruksverket utbildning Länk till annan webbplats.

 • Logga in med bankID, skapa eller uppdatera ”min profil”.
 • Vidareutbildningarna hittar du under ”katalog” och grundkurser under ”Öppen katalog”.
 • Leta upp en kursruta för det län du är intresserad av. Välj kurstillfälle, svara på frågor som kommer och tryck anmäl/confirm.
 • Observera att om kursen är digital måste din e-postadress vara registrerad. Uppge din e-postadress under "min profil" i Jordbruksverkets system (Lexicon).

Frågor? Kontakta Carina Lindqvist 010-223 14 38

Arrangör: Länsstyrelsen Örebro län

Datum: 27 februari 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Scandic Örebro Väst

Datum: 28 februari 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Scandic Örebro Väst

Datum: 5 mars 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Skoftesta Gård, Kumla

Datum: 6 mars 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Scandic Örebro Väst

Sista anmälningsdag: 13 februari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen i Värmlands län

Datum: 13 februari 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad

Datum: 15 februari 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad

Datum: 20 februari 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad

Datum: 22 februari 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad

Sista anmälningsdag: 13 februari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala

Datum: 21 mars 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Skype

Datum: 22 mars 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Skype

Datum: 3 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Datum: 4 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Uppsala yrkesgymnasium Jälla
Sista anmälningsdag: 28 februari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Södermanlands län

Datum: 17 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm

Datum: 18 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm

Datum: 25 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm

Datum: 26 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm

Sista anmälningsdag: återkommer

Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland

Datum: 8 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Ösby naturbruksgymnasium, Sala

Datum: 9 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Ösby naturbruksgymnasium, Sala

Datum: 15 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Ösby naturbruksgymnasium, Sala

Datum: 16 april 2024
Tid: 8.00–16.00
Plats: Ösby naturbruksgymnasium, Sala
Sista anmälningsdag: 25 mars 2024

 

Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Datum: 27 mars 2024
Tid: 9.00–16.30
Plats: Digitalt via Skype

Sista anmälningsdag: 7 mars 2024

-

Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland

Datum: 14 mars 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Digitalt via Skype

Sista anmälningsdag: 20 februari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm

Datum: 5 mars 2024
Tid: 9.00–12.30
Plats: Skype

Datum: 12 mars 2024
Tid: 9.00–12.30
Plats: Skype

Datum: 14 mars 2024
Tid: 9.00–12.30
Plats: Skype

Datum: 20 mars 2024
Tid: 8.30-16.30
Plats: Bro/Bålsta Golfklubb

Datum: 22 mars 2024
Tid: 9.00–12.30
Plats: Skype

Datum: 11 april 2024
Tid: 8.30–16.00
Plats: Länsstyrelsen Stockholm

Sista anmälningsdag: 15 februari 2024

Arrangör: Jordbruksverket

Datum: 13 februari 2024, kl. 8.30–16.30
Plats: Digitalt genom Skype

Datum: 14 februari 2024, kl 8.30–16.00
Plats: Digitalt genom Skype

Sista anmälningsdag: 14 januari 2024

Gotland: Desirée Kristiansson 010-223 92 82
Skåne: Annika Lindmark, 010-224 13 44
Stockholm: Carina Lindqvist 010-223 14 38
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66, Åsa Kuhlau 010-223 42 58
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56,
Värmland: Kajsa Kupiakova 010-224 72 67, Malin Eliasson 010-224 72 64
Västmanland: Gunnel Wikander 010-22 49 374 
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42, Therese Erneskog 010-224 84 22

Vidareutbildningar

Anmäl dig till kurserna på Jordbruksverkets webbplats:

Jordbruksverket utbildning Länk till annan webbplats.

Observera att om kursen är digital måste din e-postadress vara registrerad. Uppge din e-postadress under "min profil" i Jordbruksverkets system (Lexicon).

Arrangör: Länsstyrelsen Stockholms län

Datum: 19 februari 2024
Tid: 8.30–17.00
Plats: Berga Naturbruksgymnasium, Västerhaninge
Sista anmälningsdag: 22 januari 2024

Datum: 26 februari 2024
Tid: 8.30–17.00
Plats: ABF, Norrtälje
Sista anmälningsdag: 29 januari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Södermanlands län

Datum: 12 februari 2024
Tid: 8.30–17.00
Plats: Blommenhof, Nyköping
Sista anmälningsdag: 29 januari 2024

Datum: 26 februari 2024
Tid: 8.30–17.00
Plats: Sundbyholms slott, Eskilstuna
Sista anmälningsdag: 12 februari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län

Datum: 15 februari 2024
Tid: 8.30–17.00
Plats: Konferens Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala
Sista anmälningsdag: 31 januari 2024

Datum: 20 februari 2024
Tid: 8.30–17.00
Plats: Konferens Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala
Sista anmälningsdag: 5 februari 2024

Datum: 6 mars 2024
Tid: 8.30–17.00
Plats: Konferens Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala
Sista anmälningsdag: 20 februari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Värmlands län

Datum: 6 mars 2024
Tid: 8.30–16.30
Plats: Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad
Sista anmälningsdag: 7 januari 2024

Datum: 7 mars 2024
Tid: 8.30–16.30
Plats: Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad
Sista anmälningsdag: 8 januari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Västmanlands län

Datum: 30 januari 2024
Tid: 8.30–17.30
Plats: Folkets hus, Köping
Sista anmälningsdag: 10 januari

Datum: 13 februari 2024
Tid: 8.30–17.30
Plats: Scandic, Västerås
Sista anmälningsdag: 10 januari

Arrangör: Länsstyrelsen Örebro län

Datum: 6 februari 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Scandic Örebro Väst
Sista anmälningsdag: 26 januari

Datum: 13 mars 2024
Tid: 9.00–16.00
Plats: Scandic Örebro Väst
Sista anmälningsdag: 1 mars


Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Datum: 15 februari 2024
Tid: 8.30–16.30
Plats: Digitalt genom Skype
Sista anmälningsdag: 16 januari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Datum: 16 april 2024
Plats: Digitalt genom Skype
Sista anmälningsdag: 17 mars 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Datum: 27 februari 2024
Tid: 8.30–16.30
Plats: Digitalt genom Skype
Sista anmälningsdag: 31 januari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Stockholms län

Datum: 4 mars 2024
Tid: 8.30–12.00
Datum: 7 mars 2024
Tid: 8.30–14.00
Plats: Digitalt via Skype
Sista anmälningsdag: 5 februari 2024

Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Datum: 11 april 2024
Tid: 8.30–16.30
Plats: Digitalt genom Skype
Sista anmälningsdag: 12 mars 2024

Gotland: Desirée Kristiansson 010-223 92 82
Skåne: Annika Lindmark, 010-224 13 44
Stockholm: Carina Lindqvist 010-223 14 38
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66, Åsa Kuhlau 010-223 42 58
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56
Värmland: Kajsa Kupiakova 010-224 72 67, Malin Eliasson 010-224 72 64
Västmanland: Gunnel Wikander 010-22 49 374 
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42, Therese Erneskog 010-224 84 22

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

 • Tidpunkt för spridningen.
 • Vem som utfört spridningen.
 • Område för spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
 • Skyddsavstånd.
 • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).
 • Karenstid och skördedatum (om karenstid finns)

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Ditt ansvar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Karantänskadegörare, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Flyghavre - ogräs som måste bekämpas, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss