Aktuellt inom lantbruk

Vårt nyhetsbrev Landsbygdsnytt ger dig som lantbrukare och företagare på landsbygden löpande nyheter och information om kurser och rådgivning.

Prenumerera på Landsbygdsnytt

Vill du ha vårt samlade nyhetsbrev som tar upp aktuella frågor inom lantbruk, landsbygdsutveckling och djurhållning?

Nyhetsbrevet riktar sig till dig som är lantbrukare eller annan företagare på landsbygden, och till dig som är berörd av landsbygdsutveckling på olika sätt. Här sammanfattar vi aktuella och viktiga frågor om till exempel gårdsstöd, miljöersättningar, företagsstöd och projektstöd. Även information om våra kurser och fältvandringar skickas ut via nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet skickas ut 10-12 gånger per år. 

Prenumerera på Landsbygdsnytt Länk till annan webbplats.

Kontakt