Anmäl intresse för att erbjuda betesmark eller foder

Anmäl intresse för att erbjuda betesmark eller foder

  • Ja, jag erbjuder betesmark eller foder.
Jag erbjuder foder
Jag erbjuder foder


Hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?
Hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?

Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)
I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?
I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?


Vilka typer av betesmarker kan arrenderas ut?
Vilka typer av betesmarker kan arrenderas ut?

Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna?
Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna?Kontakt