Plötslig ishalka i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna

Länsstyrelsen vägleder bland annat kommunerna i arbetet med tillsynen, genom vägledande material, utbildningar och möten. Stöd för arbetet med tillsyn hittar du på EBH-portalen. Här finns också material och guider till handläggare i arbetet med bland annat fysisk planering och inventering av förorenade områden.

EBH-portalens webbplats Länk till annan webbplats.

Regional tillsynsvägledning

Länsstyrelsen i Västmanlands län har ett nära samarbete med övriga länsstyrelser i Mälarregionen (Örebro, Södermanland, Uppsala, Stockholm samt Dalarna och Gotland). Tillsammans anordnas utbildningsinsatser för kommunala miljöinspektörer som arbetar med förorenade områden. Insatserna planeras långsiktigt och följer den så kallade tillsynsvägledningscykeln (TVL-cykeln).

Cykeln är treårig och är uppbyggd i tre block utifrån den process som efterbehandlingsarbetet av förorenade områden ofta har:

Illustration över tillsynsvägledningscykeln med tre cirklar för de olika åren i cykeln sammankopplade med pilar. I cirklarna står temat för respektive år: år 1 initiering, år 2 undersökning och år 3 åtgärder.

Tillsynsvägledningscykeln med de tre olika blocken som tagits fram av länsstyrelserna i Mälarlänen samt Dalarna och Gotland.

År 1: Initiering - föroreningsskada och ansvarsutredning

År 2: Utredning - undersökning och riskbedömning

År 3: Åtgärd - åtgärdsutredning, riskvärdering, åtgärd och efterkontroll

Vägledning från andra organisationer

Naturvårdsverket samordnar nationellt

Naturvårdsverket samordnar det nationella arbetet med förorenade områden och ger övergripande vägledning och information om bland annat riskbedömningar, riktvärden och ansvarsfrågor.

Förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut ger vägledning i de olika momenten i hantering av förorenade områden, från inventering till åtgärd.

Förorenade områden på Statens geotekniska instituts webbplats Länk till annan webbplats.

Svenska geotekniska föreningen

På Åtgärdsportalen samlas information om åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.

Åtgärdsportalen på Svenska geotekniska föreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöskyddsfunktionen

Avdelningen för miljö