Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenläget i länet

Här hittar du information om vattennivåerna i länet, om torka och om översvämningar.

Vattenläget i länet varierar under året. Ibland uppstår torka och vi behöver spara på vatten. Situationen kan också vara den omvända, med höga vattenflöden och översvämningar.

Aktuell information om vattenläget

Du hittar aktuell information om flöden i vattendrag och grundvattennivåer på följande webbsidor:

Varningar, SMHI Länk till annan webbplats.

Flödesläget, SMHI Länk till annan webbplats.

Vattenwebb, SMHI Länk till annan webbplats.

Vattenbalans, SMHI Länk till annan webbplats.

Grundvattennivåer, Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Torka

När det råder torka finns det några saker du kan tänka på. Om du tar ytvatten eller grundvatten för bevattning kan det kräva tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Vid torka ökar även risken för skador av vattenuttag. För stora uttag av grundvatten kan till exempel leda till att brunnar i närheten sinar. Det kan också bli sättningar i byggnader.

Vattenuttag

Din kommun kan besluta om restriktioner för det kommunala dricksvattnet och till exempel införa bevattningsförbud. Kontakta din kommun om du har frågor.

Vid torka kan du behöva spara på vatten. Det finns flera saker du kan göra själv, till exempel duscha istället för att bada i badkar eller sätta ut en regnvattentunna.

Använd vattnet smart, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Tips för att spara vatten, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Höga vattenflöden

Vid höga vattenflöden finns det några saker du kan tänka på. Om du bor i hus nära ett vattendrag, se över vad du kan göra för att skydda ditt hus mot översvämningar.

Översvämning, webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Du har som enskild fastighetsägare har stort ansvar för förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Läs igenom försäkringsvillkoren för din fastighet, så att du vet vad som gäller vid till exempel översvämning. Försäkringsbolaget kan också ge förslag på förebyggande åtgärder.

När vattnet sjunker undan ökar risken för ras och skred. Respektera eventuella avspärrningar om du är ute och tittar på vattenflödena. Det finns risk för ras om du går för nära och strömmarna i vattnet är starka.

Varningstecken på skred, Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för vattenvård och fiske

Telefon: 010-224 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss