Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Kontaktuppgifter

Notarius publicus

Kontakt

Ulf Karström
Advokatbolaget Pargéus & Karström
Storgatan 54 B
851 11 Sundsvall


Dag för förordnande: 10 oktober 2016

Telefon: 060-12 88 20

Fax: 060-12 88 29

E-post: uk@abpk.se

Biträdande Notarius publicus

Kontakt

Bo Pargéus
Advokatbolaget Pargéus & Karström
Storgatan 54 B
851 11 Sundsvall


Dag för förordnande: 10 oktober 2016

Telefon: 060-12 88 20

Fax: 060-12 88 29

E-post: bp@abpk.se

Kontaktuppgifter

Notarius publicus

Kontakt

Peter Krauklis
Sunnanåker 320
870 52 Nyland

 

Dag för förordnande: 1 januari 1990

Telefon: 070-373 80 13

E-post: pkrauklis@hotmail.com

Kontaktuppgifter

Notarius publicus

Kontakt

Kristina Svedberg
Advokatfirman Vedin & Thors AB
Strandgatan 15
891 39 Örnsköldsvik


Dag för förordnande: 3 oktober 2018

Telefon: 0660-153 75

E-post: kristina@vedinthors.seFörste biträdande Notarius publicus

Kontakt

Marie Thors
Advokatfirman Vedin & Thors AB
Strandgatan 15
891 39 Örnsköldsvik


Dag för förordnande: 3 oktober 2018


Telefon: 0660-153 75

E-post: marie@vedinthors.seAndre biträdande Notarius Publicus

Kontakt

Jonas Vedin
Advokatfirman Vedin & Thors AB
Strandgatan 15
891 39 Örnsköldsvik

Dag för förordnande: 3 oktober 2018

Telefon: 0660-153 75


E-post: jonas@vedinthors.se

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare