Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

 • hållbar utveckling i hela landet
 • att skapa tillväxt och sysselsättning
 • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
 • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
 • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regerings webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Västernorrlands livsmedelsstrategi

Västernorrlands livsmedelsstrategi utgår från den nationella strategin, som tagits fram av regeringen, och lyfter våra regionala utmaningar och möjligheter. Det är ett länsgemensamt dokument som tagits fram i nära samarbete mellan flera aktörer. Länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) drivit det operativa arbetet och representanter från livsmedelskedjan, länets kommuner, forskning och akademi har varit involverade i framtagandet under 2020-2021.

Strategin pekar ut tre prioriterade områden att arbeta vidare med för att utveckla livsmedelskedjan i vårt län; regler och villkor, konsument och marknad, samt kunskap och innovation.

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland Länk till annan webbplats.

Förstudie, Västernorrlands livsmedelsstrategi

För att konkretisera vad som behöver göras för att uppfylla målen i Västernorrlands livsmedelsstrategi, har Länsstyrelsen Västernorrland genomfört en förstudie. Den gjordes under hösten 2021 med hjälp av konsultbolaget Macklean. Region Västernorrland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finansierar studien.

Studien presenterar åtta utvecklingsområden:

 • Utveckla ett innovationscentrum för foodtech och hållbar livsmedelsproduktion.
 • Utveckla accelerator- och inkubatorverksamheten inom livsmedel.
 • Etablera ett motiverat antal testbäddar för experiment och innovativ livsmedelsproduktion.
 • Etablera en distributionsmodell för västernorrländska råvaror och livsmedel.
 • Ta fram en varumärkesplattform för västernorrländska råvaror och livsmedel.
 • Utveckla ett kunskapspaket för livsmedelskedjan.
 • Skapa ett dryckesprogram för Västernorrland (nätverk inom dryckesbranschen).
 • Tillgängliggör mer lokalproducerat i de offentliga köken.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling