Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Västernorrlands livsmedelsstrategi

Västernorrlands livsmedelsstrategi utgår från den nationella strategin, som tagits fram av regeringen, och lyfter våra regionala utmaningar och möjligheter. Det är ett länsgemensamt dokument som tagits fram i nära samarbete mellan flera aktörer. Länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) drivit det operativa arbetet och representanter från livsmedelskedjan, länets kommuner, forskning och akademi har varit involverade i framtagandet under 2020-2021.

Strategin pekar ut tre prioriterade områden att arbeta vidare med för att utveckla livsmedelskedjan i vårt län; regler och villkor, konsument och marknad, samt kunskap och innovation.

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare