Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Glesbygdsområden i Västernorrlands län

Följande områden i länet är glesbygd:

Ånge kommun: Samtliga socknar.

Sundsvalls kommun: Stöde, Holms och Lidens socknar.

Sollefteå kommun: Graninge, Resele, Helgums, Ådals-Lidens, Junsele, Edsele och Ramsele socknar.

Örnsköldsviks kommun: Skorpeds, Björna, Trehörningsjö och Anundsjö socken.

I Timrå kommun, Härnösands kommun och Kramfors kommun finns inga områden som enligt Jordförvärvslagen är glesbygd. I Västernorrlands län finns det inga omarronderingsområden.

Ärendena är publicerade i cirka tre veckor från dess att de kommit in till Länsstyrelsen. Under helger och semesterperioder kan denna tid komma att förlängas.

Härnösands kommun

Inga pågående ärenden.

Kramfors kommun

Inga pågående ärenden.

Sollefteå kommun

Ort: Resele, diarienummer: 3163-2024, publicerad: 3 april 2024.

Ort: Graninge, diarienummer: 3168-2024, publicerad: 3 april 2024.

Ort: Junsele, diarienummer: 3813-2024, publicerad: 19 april 2024.

Sundsvalls kommun

Ort: Skönsmon, diarienummer: 3380-2024, publicerad: 8 april 2024.

Ort: Liden, diarienummer: 3671-2024, publicerad: 16 april 2024.

Timrå kommun

Inga pågående ärenden.

Ånge kommun

Ort: Torpshammar, diarienummer: 3822-2024, publicerad: 19 april 2024.

Örnsköldsviks kommun

Ort: Bredbyn, diarienummer: 3579-2024, publicerad: 12 april 2024.

Ort: Moliden, diarienummer: 3670-2024, publicerad: 16 april 2024.

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Prenumerera via RSS

Anmäl intresse att förvärva lantbruksfastighet

Du kan anmäla intresse att förvärva en lantbruksfastighet. För att anmäla intresse ska du:

 • Vara bosatt eller har tänkt att bosätta dig inom ett glesbygdområde utpekat i Jordförvärvsförordningen. Du måste kunna påvisa din bosättning.
 • Ha ett behov av stärkt sysselsättning inom de ariella näringarna. Förvärvet ska ge en direkt effekt på din inkomstbringande sysselsättning (inte hobbyverksamhet). Egendomen ska ha en för dig betydelsefull areal eller skog, eller andra förutsättningar som är viktig för din sysselsättning.

Uppgifterna du hänvisar till baseras på rådande förhållanden. Framtida ändrade förhållanden beaktas om de bedöms vara säkra och är nära förestående inom ett år.

Du kan endast anmäla intresse i pågående tillståndsprövningar enligt Jordförvärvslagen eller vid Länsstyrelsens försäljning av mark från jordfonden.

Du skickar din intresseanmälan via e-post till: forvarvstillstand.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • Avgiften betalas in på länsstyrelsens bankgiro 5050-0651. Märk inbetalningen med namn på sökande och fastighetsbeteckning.
 • Vid inbetalning från utlandet används IBAN nummer SE 4812 0000 0001 2810 1190 23 och BIC: DABASESX.

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan med bilagor via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Länsstyrelsen ansvarar för att förordna så kallade synemän som är behöriga att hålla arrendesyn. Dessa kan bli aktuella i frågor som rör arrenden av jordbruksmark. En syneman är behörig att utföra så kallad laga syn för att fastställa skicket på ett arrendeställe vid arrendeperiodens början och slut. En syneman bedömer då skicket på exempelvis byggnader, mark och anläggningar för att parterna ska kunna göra avräkning.

Sveriges synemannaförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Har du frågor gällande synemän?

Vid frågor gällande synemän, kontakta handläggaren via e-post: forvaltningshandlaggare.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss