Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Följande områden i Västernorrland är glesbygd:

Ånge kommun: Samtliga socknar

Sundsvalls kommun: Stöde, Holms och Lidens socknar

Sollefteå kommun: Graninge, Resele, Helgums, Ådals-Lidens, Junsele, Edsele och Ramsele socknar

Örnsköldsviks kommun: Skorpeds, Björna, Trehörningsjö och Anundsjö socken

I Timrå, Härnösand och Kramfors finns inga områden som enligt Jordförvärvslagen är glesbygd. I Västernorrland finns det inga omarronderingsområden.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Skicka din ansökan till:

Skicka din ansökan med bilagor till vasternorrland@lansstyrelsen.se

Avgift

Avgiften betalas in på länsstyrelsens bankgiro 5050-0651. Märk inbetalningen med namn på sökande och fastighetsbeteckning.

Vid inbetalning från utlandet används IBAN nummer SE 4812 0000 0001 2810 1190 23.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Synemän för arrendesyn

Länsstyrelsen ansvarar för att förordna så kallade synemän som är behöriga att hålla arrendesyn. Dessa kan bli aktuella i frågor som rör arrenden av jordbruksmark. En syneman är behörig att utföra så kallad laga syn för att fastställa skicket på ett arrendeställe vid arrendeperiodens början och slut. En syneman bedömer då skicket på exempelvis byggnader, mark och anläggningar för att parterna ska kunna göra avräkning.

Följande personer är förordnande som synemän av Länsstyrelsen Västernorrland för perioden 2019-2021. Deras behörighet gäller i hela landet.

Ann-Sofie Stark
Adress: Frök 303, 872 98 Noraström
Telefon: 070-340 45 18
Beslut: 214-9306-18

Marianne Eriksson
Adress: Box 10, 763 21 Hallstavik
Telefon: 070-622 78 25
Beslut: 214-9345-18

Bo Pettersson
Adress: Örke 210, 743 71 Björklinge
Telefon: 070-537 45 00
Beslut: 214-9309-18

Mer information på Synemannaförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Vid frågor gällande synemän kontakta:

Gusten Windelhed, förvaltningshandläggare
E-post: gusten.windelhed@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 91 51

Kontakt

Ann-Charlotte Larsson

Rekvisitionshandläggare