Kompetensutveckling och rådgivning

I Västernorrlands län arbetar vi med kompentensutveckling och rådgivning på olika sätt. Vi anordnar också kurser inom ekologisk produktion.

Greppa näringen

I Greppa näringen arbetar du på frivillig basis. Tillsammans med rådgivaren tar du fram konkreta lösningar till nytta för både miljö och ekonomin på gården.

Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelserna och ett flertal företag i lantbruksbranschen.

Mål och prioriteringar

Målen för projektet Greppa näringen är minskad övergödning, säker användning av växtskyddsmedel och minskade utsläpp av klimatgaser. I region norr har vi valt att lägga tyngdpunkten på resurshushållning ur ett klimat- och lönsamhetsperspektiv. Gårdar som ligger i områden med växtnäringspåverkade vattendrag samt större mjölkproducenter och köttgårdar är prioriterade för rådgivning.

Rådgivning inom Greppa näringen

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Ni gör också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen. Målsättningen är att varje gård ska få ett rådgivningsbesök per år. Rådgivningen är indelad i olika moduler där varje modul är avgränsad till ett område, exempelvis Utfodring mjölkkor.

Rådgivningen är kostnadsfri, utom rådgivningsmodulen energikollen som kostar cirka 1000 kronor. Greppa näringen ersätter inte din ordinarie rådgivning, men är ett bra komplement.

Intresseanmälan för Greppa näringen

Välkommen med din intresseanmälan till Anna Tjell, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ekologisk produktion

Målet med rådgivningen är att öka den ekologiska produktionen i länet. Rådgivningen och kurserna kommer fokusera på att motivera nya företag att lägga om till certifierad ekologisk produktion men även att utveckla de som redan är ekologiskt certifierade.

Tillsammans med rådgivaren ser du över gårdens förutsättningar utifrån ekonomi, växtodling och djurhållning för att ta fram ett underlag för att lägga om produktion till certifierad ekologisk.

Rådgivning för ekologisk produktion

Är du intresserad av att ställa om till certifierad ekologisk produktion finns tre rådgivningsmoduler. De fokuserar på:

  • gårdens ekonomiska förutsättningar
  • växtodlingen
  • djurhållningen.

Tillsammans ska de olika delarna utgöra ett underlag för beslut att ställa om till certifierad ekologisk produktion.

För dig som redan är ekologiska producent finns rådgivning som fokuserar på att lösa specifika problem inom växtodlingen eller djurhållningen.

Kurser inom ekologisk produktion

Det kommer också att anordnas kurser inom ekologisk produktion som utgår från någon av inriktningarna för den enskilda rådgivningen. Både rådgivning och kurser är kostnadsfria.

Välkommen med din intresseanmälan till Anna Tjell: anna.tjell@lansstyrelsen.se

Utbildning för användning av växtskyddsmedel

Behöver du tillstånd för användning av växtskyddsmedel? Eller behöver du gå en fortbildningskurs för att behålla din behörighet? Under kurssäsong 2021-2022 kommer det att finnas möjlighet att gå en grundkurs eller delta på en fortbildningsdag under början av 2022.

Grundkursen innebär fyra kursdagar med en dag för praktiska övningar. Om det blir för få anmälda till grundkursen kommer den inte genomföras i Västernorrlands län. Om kursen ställs in eller om du inte kan delta de datum som kursen genomförs, kan du istället gå någon av de kurser som anordnas av vid en annan länsstyrelse.

Du som redan har behörighet för användning av växtskyddsmedel behöver gå en fortbildningskurs var femte år för att behålla den. Du som behöver gå en fortbildningskurs kommer få en kallelse med datum för fortbildningsdagar i Västernorrlands län samt i grannlänen. OBS! Brev kan försvinna och det är ditt ansvar att gå kursen i tid, så kontrollera när din behörighet går ut.

Mer information om tillstånd för användning av växtskyddsmedel hittar du på Jordbruksverkets webbplats:

Krav på godkänd utbildning och utrustning (Jordbruksverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

För mer information och anmälan, kontakta Magnus Jensen:
E-post: magnus.jensen@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 90 17
Mobiltelefon: 070-190 78 53

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Anna Tjell

Hållbar regional utveckling