Kompetensutveckling och rådgivning

I Västernorrlands län arbetar vi med kompentensutveckling och rådgivning på olika sätt. Vi anordnar också kurser inom ekologisk produktion.

Greppa näringen

I Greppa näringen arbetar du på frivillig basis. Tillsammans med rådgivaren tar du fram konkreta lösningar till nytta för både miljö och ekonomin på gården.

Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna och ett flertal företag i lantbruksbranschen.

Mål och prioriteringar

Målen för projektet Greppa näringen är minskad övergödning, säker användning av växtskyddsmedel och minskade utsläpp av klimatgaser. I region norr har vi valt att lägga tyngdpunkten på resurshushållning ur ett klimat- och lönsamhetsperspektiv. Gårdar som ligger i områden med växtnäringspåverkade vattendrag samt större mjölkproducenter och köttgårdar är prioriterade för rådgivning.

Rådgivning Greppa näringen

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Ni gör också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen. Målsättningen är att varje gård ska få ett rådgivningsbesök per år. Rådgivningen är indelad i olika moduler där varje modul är avgränsad till ett område, ex Utfodring mjölkkor.

Rådgivningen är kostnadsfri, utom rådgivningsmodulen energikollen som kostar cirka 1000 kronor. Greppa näringen ersätter inte din ordinarie rådgivning, men är ett bra komplement.

Intresseanmälan Greppa näringen

Välkommen med din intresseanmälan till Magnus Jensen, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ekologisk produktion

Målet med rådgivningen är att öka den ekologiska produktionen i länet. Rådgivningen och kurserna kommer fokusera på att motivera nya företag att lägga om till certifierad ekologisk produktion men även att utveckla de som redan är ekologiskt certifierade.

Tillsammans med rådgivaren ser du över gårdens förutsättningar utifrån ekonomi, växtodling och djurhållning för att ta fram ett underlag för att lägga om produktion till certifierad ekologisk.

Rådgivning Ekologisk produktion

Är du intresserad av att ställa om till certifierad ekologisk produktion finns tre rådgivningsmoduler. De fokuserar på

  • gårdens ekonomiska förutsättningar
  • växtodlingen
  • djurhållningen

Tillsammans ska de olika delarna utgöra ett underlag för beslut att ställa om till certifierad ekologisk produktion.

För dig som redan är ekologiska producent finns rådgivning som fokuserar på att lösa specifika problem inom växtodlingen eller djurhållningen.

Kurser

Det kommer också att anordnas kurser inom ekologisk produktion som utgår från någon av inriktningarna för den enskilda rådgivningen. Både rådgivning och kurser är kostnadsfria.

Intresseanmälan Ekologisk produktion

Välkommen med din intresseanmälan till Magnus Jensen, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Rådgivning till landsbygdsföretag

Behöver ditt företag rådgivning för att bevara eller skapa nya arbetstillfällen i ditt företag? Då kan detta vara en möjlighet som passar dig.

Vad får du och vad kostar det?

Vi erbjuder rådgivning inom olika affärsutvecklingsområden, som ekonomisk rådgivning, processledning, affärs- och investeringsplaner, kund och marknadsanalys, marknadsföringsinsatser med mera. Tillsammans med rådgivaren bestämmer ni vad ni ska utveckla i ditt företag.

Ditt företag betalar 30 procent av den totala kostnaden. Det beloppet fakturerar rådgivaren ditt företag direkt. Den övriga delen fakturerar rådgivaren länsstyrelsen. Du behöver alltså inte ligga ute med pengar eller rekvirera några medel.

Vilka företag är berättigat till rådgivningstjänsten?

  • Rådgivningen riktas till jordbruksföretag som vill bredda sin verksamhet.
  • Rådgivningen vänder sig också till befintliga företag och företag som är på väg att starta upp på landsbygden inom besöksnäringen.

Vem är rådgivaren?

Rådgivningsföretagen som är upphandlade är Agneta Sörman, LRF-konsult AB och Knytkraft för Öppen Innovation Ekonomisk förening.

Är du intresserad eller har du ytterligare frågor?

Kontakta Magnus Jensen på länsstyrelsen, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan eller någon av rådgivarna;

Agneta Sörman
Agneta Sörman, rådgivningskonsult
agneta.sorman@gmail.com, 070-329 49 10
www.etracon.selänk till annan webbplats

LRF Konsult AB
Erland Hedin, rådgivningskonsult
erland.hedin@lrfkonsult.se, 070-643 23 00

Knytkraft
Per Nilsson, rådgivningskonsult
pen@profox.se, 070-325 75 95

Övrigt

  • Möjligheten riktar sig till mikroföretag och små företag på landsbygden.
  • Rådgivningen ges inte till företag som riskerar tränga undan andra liknande företag i närområdet som verkar på en lokal marknad. Exempel på verksamheter som kan bedömas verka på en lokal marknad är verksamheter inom maskinentreprenadbranschen, kroppsvård, skönhetsvård, VVS, bygg och dagligvaruhandel. Vid oklarheter ska Länsstyrelsen kontaktas. Eventuella undantag beslutas av länsstyrelsen.
  • Rådgivningstillfällena kan definieras som kartläggning, implementering respektive uppföljning. Taket per rådgivningstillfälle är 1 500 euro. Rådgivningstillfälle avser en rådgivningssession (platsbesök eller via distans) inkluderat eventuell restid och reskostnader.
  • Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som företagaren fått under den tiden räknas med.
  • Vid stor efterfrågan på rådgivning kommer en viss prioriteringsförfarande hos länsstyrelsen att ske utifrån företagets behov.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling