Kompetensutveckling och rådgivning

I Västernorrlands län arbetar vi med kompentensutveckling och rådgivning på olika sätt. Vi anordnar också kurser inom ekologisk produktion.

Greppa näringen

I Greppa näringen arbetar du på frivillig basis. Tillsammans med rådgivaren tar du fram konkreta lösningar till nytta för både miljö och ekonomin på gården.

Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelserna och ett flertal företag i lantbruksbranschen.

Mål och prioriteringar

Målen för projektet Greppa näringen är minskad övergödning, säker användning av växtskyddsmedel och minskade utsläpp av klimatgaser. I region norr har vi valt att lägga tyngdpunkten på resurshushållning ur ett klimat- och lönsamhetsperspektiv. Gårdar som ligger i områden med växtnäringspåverkade vattendrag samt större mjölkproducenter och köttgårdar är prioriterade för rådgivning.

Rådgivning inom Greppa näringen

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Ni gör också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen. Målsättningen är att varje gård ska få ett rådgivningsbesök per år. Rådgivningen är indelad i olika moduler där varje modul är avgränsad till ett område, exempelvis Utfodring mjölkkor.

Rådgivningen är kostnadsfri, utom rådgivningsmodulen energikollen som kostar cirka 1000 kronor. Greppa näringen ersätter inte din ordinarie rådgivning, men är ett bra komplement.

Intresseanmälan för Greppa näringen

Välkommen med din intresseanmälan till Magnus Jensen, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ekologisk produktion

Målet med rådgivningen är att öka den ekologiska produktionen i länet. Rådgivningen och kurserna kommer fokusera på att motivera nya företag att lägga om till certifierad ekologisk produktion men även att utveckla de som redan är ekologiskt certifierade.

Tillsammans med rådgivaren ser du över gårdens förutsättningar utifrån ekonomi, växtodling och djurhållning för att ta fram ett underlag för att lägga om produktion till certifierad ekologisk.

Rådgivning för ekologisk produktion

Är du intresserad av att ställa om till certifierad ekologisk produktion finns tre rådgivningsmoduler. De fokuserar på:

  • gårdens ekonomiska förutsättningar
  • växtodlingen
  • djurhållningen.

Tillsammans ska de olika delarna utgöra ett underlag för beslut att ställa om till certifierad ekologisk produktion.

För dig som redan är ekologiska producent finns rådgivning som fokuserar på att lösa specifika problem inom växtodlingen eller djurhållningen.

Kurser inom ekologisk produktion

Det kommer också att anordnas kurser inom ekologisk produktion som utgår från någon av inriktningarna för den enskilda rådgivningen. Både rådgivning och kurser är kostnadsfria.

Välkommen med din intresseanmälan till Magnus Jensen, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Utbildning för användning av växtskyddsmedel

För dig som behöver tillstånd för användning av växtskyddsmedel kommer det finnas möjlighet att gå en grundkurs eller delta på en fortbildningsdag som är anpassad utifrån rådande situation.

Grundkursen som i vanliga fall innebär fyra kursdagar kommer i huvudsak genomföras digitalt med en dag för praktiska övningar. I februari kommer det finnas möjlighet att delta på grundkurs anordnad av Länsstyrelsen Gävleborg och i april kommer det finnas möjlighet att delta på grundkurs anordnad av Länsstyrelsen Västerbotten. Passar det inte att delta vid något av dessa tillfällen kan du delta på kurser som anordnas av någon annan länsstyrelse.

För dig som redan har behörighet för användning av växtskyddsmedel men som behöver gå en fortbildningskurs, kommer kursen erbjudas digitalt. I Västerbotten kommer fortbildningskursen genomföras som två halvdagar under datumen 16-17 februari, 24-25 februari samt 17-18 mars. Det kommer också genomföras fortbildningskurser i Gävleborg men inga datum är bestämda. Det kommer gå ut en kallelse med dessa datum till dig som har en behörighet för användning av växtskyddsmedel där tillståndet går ut den 31 maj 2021. Brev kan försvinna och det är ditt ansvar att gå kursen i tid så kontrollera när din behörighet går ut.

På de digitala utbildningarna kommer det vara ett lägre maxantal deltagare än vanligt. För att få delta på den kurs som passar dig bäst behöver du anmäla dig så snart som möjligt. Mer information om tillstånd för användning av växtskyddsmedel hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Krav på godkänd utbildning och utrustning  Länk till annan webbplats.(Jordbruksverkets webbplats)

För deltagande i Gävleborg, kontakta:
Mats Selin
Telefon: 010-225 14 32
E-post: mats.selin@lansstyrelsen.se

För deltagande i Västerbotten, kontakta:
Lars Ericson
Telefon: 010-225 42 75
E-post: lars.ericson@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling