Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna åtföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Samverkan i länet

Sedan 2016 finns det en överenskommelse om hur samverkan ska bedrivas före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län. I strukturen för samverkan finns ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor där landshövdingen är ordförande. Rådet sammanträder minst en gång per år och tar fram en årlig inriktning för länets arbete inom området.

Den regionala samordningsgruppen samordnar och driver arbetet i länet utifrån regionala rådets inriktning och länets gemensamma riskhanteringsprocess. Samordningsgruppen leds av Länsstyrelsens beredskapsdirektör och sammanträder minst två gånger per år.

För att gemensamt kunna driva och utveckla arbetet inom olika områden finns ett antal arbetsgrupper. Dessa tar fram en årlig planering som följs upp av samordningsgruppen. Länsstyrelsen ansvarar för samordningen inom respektive arbetsgrupp.

Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län (pdf)PDF

Risker och hot i Västerbotten

Vi har tagit fram en folder där du kan dubland annat läsa om de fyra största riskerna och hoten som finns i Västerbottens län och hur du kan förbereda dig på ett bra sätt.

Är du redo? - Risker och hot i Västerbottens län

Krisberedskapsveckan 2018 - detta händer i Västerbotten

Den 28 maj – 3 juni 2018 är det Krisberedskapsveckan. Krisberedskapsveckan är en nationell kampanjvecka som tillkommit för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om vid en kris eller svåra påfrestningar. 13 av 15 kommuner i Västerbotten deltar i kampanjen och insatserna samordnas av Länsstyrelsen.

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Västerbottens kommuner kommer bland annat följande aktiviteter att äga rum under veckan i samarbete med bland andra Civilförsvarsförbundet, Lottakåren och livsmedelsbutiker.

​Bjurholmlänk till annan webbplats

​Information på hemsida

​Hela veckan

Dorotealänk till annan webbplats

​Information på hemsidan

​Hela veckan

​Öppet hus hos Räddningstjänsten

​1 juni

​13.00

​Brandstationen

​Lyckselelänk till annan webbplats

​Information på hemsidan

​Utställning av krislåda

​Hela veckan

​Kommunhuset

​Öppet hus - Kom och prata om krisberedskap

31 maj

​13.00-16.00

Kommunhuset

​Malålänk till annan webbplats

​​Information på hemsidan

​Hela veckan

​Nordmalinglänk till annan webbplats

​​​Information på hemsidan

​Hela veckan

​Norsjölänk till annan webbplats

​Träff med förskolebarn 4-5 år för att prata om strömavbrott och krislådan. Utdelning av informations-material.

​28-31 maj

​Förskolorna

Träff i Bastuträsk, visa krislåda och dela ut broschyren "Är du redo?"

​28 maj

​13.00

Mötesplatsen, Järnvägs-stationen

​Öppet hus hos Räddningstjänsten

​30 maj

​17.30-19.30

​Brandstationen

​Information på hemsidan

​Hela veckan

Robertsforslänk till annan webbplats

​Information på hemsidan

​Hela veckan

​Besök hos 6:an i Bygdeåskolan samt Särkskoleklass för att informera om veckan, den utskickade broschyren samt hur en gör en krislåda.

28 maj​

​Besök hos en av 6:e-klasserna i Tundalsskolan samt Nybyskolan informera om veckan, den utskickade broschyren samt hur en gör en krislåda.

​31 maj

​Besök hos den sista av 6:e-klasserna i Tundalsskolan

​1 juni

Skellefteålänk till annan webbplats

​Civilförsvars-förbundet informerar

​28 - 30 maj

​Vintergatan

Civilförsvars-förbundet informerar

​31 maj

Citykompaniet

Civilförsvars-förbundet informerar

​1 - 2 juni

​Vintergatan och Citykompaniet

​​​​Information på hemsidan

​Hela veckan

​Sorselelänk till annan webbplats

​​​​​Information på hemsidan

​Hela veckan

Storumanlänk till annan webbplats

​Utställning om krisberedskap och klimat.

​28 maj, 30 maj - 2 juni

​Akiviteten i Storuman och Folkets Hus i Tärnaby

​Tipsrunda där du kan vinna en välfylld krislåda

​28 maj , 30 maj - 2 juni

​Storuman och Tärnaby

​Temakväll med Räddningstjänsten med fokus på krisberedskap och klimatförändringarnas konsekvenser. Översvämning, rasrisk, väder m.m. Tipsrunda där du kan vinna en krislåda

​29 maj

​Storuman

​​​​​​Information på hemsidan och i sociala medier

​Hela veckan

​Umeålänk till annan webbplats

​Information på hemsidan och i sociala medier

​Hela veckan

​Informationskampanj

​28 maj

​11.00-15.00

​Rådhustorget, Umeå

​Nörda ner dig i krisberedskap - Föreläsningsserie

​31 maj

​13.00-16.30

​Folkets Hus, Peterson-Berger-salen

​Informationskampanj

​2 juni

​10.30-15.00

​Avion, Umeå

​Civilförsvars-föreningen informerar

​2 juni

​14.00

​Coop, Hörnefors

​Kris och katastrof, improvisationsteater med Skuggteatern

​2 juni

​18.30

​Klossen, Ålidhem

​Informationskampanj
Frivilliga Resursgruppen, Lottakåren, Civilförsvarsförbundet och Bilkåren informerar om sina roller och aktiviteter före och under en samhällsstörning.

​3 juni

​11.00-14.00

​Coop, Ersboda

​Vilhelminalänk till annan webbplats

​Information på hemsidan och i sociala medier

​Hela veckan

​Infromation på anslagstavlor, Folkets Hus och bibliotek, bioreklam

​Hela veckan

​Utsällning av krislåda

​Hela veckan

​Livsmedels-butiker

​Öppet hus hos Räddningstjänsten med info om krislåda och hemberedskap.

​Allmänhet 13-16 och åk 4 9-12

​Brand-stationen

Vindelnlänk till annan webbplats

​​Information på hemsidan och i sociala medier

​Hela veckan

​Kortfilm på digitala tavlor. Affischer på anslagstavlor.

​Hela veckan

​Vännäslänk till annan webbplats

​Information på hemsidan, i sociala medier, på ICA och digitala anslagstavlor

​Hela veckan

​Åselelänk till annan webbplats

​​Information på hemsidan och i sociala medier          

 

Kontakt