Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna åtföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krisberedskapsveckan 6-12 maj

För tredje året i rad genomförs aktiviteter i hela landet för att uppmärksamma konsekvenserna för människors vardag om krisen eller kriget kommer.

Fokus i år är målgruppen unga, 13-19 år. Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna i länet har bland annat tagit fram en film som riktar sig till unga. Med bättre kunskap om vilka risker och hot som finns i närområdet ökar den egna förmågan att ta ansvar för att minska konsekvenserna av en kris. Det gäller även unga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är initiativtagare till kampanjveckan och Länsstyrelsen Västerbottens roll är att stödja kommunerna och uppmärksamma kampanjen.

Besök kommunernas webbplats för att ta reda på vad som händer under veckan:

Bjurholmlänk till annan webbplats

Dorotealänk till annan webbplats

Lyckselelänk till annan webbplats

Malålänk till annan webbplats

Nordmalinglänk till annan webbplats

Norsjölänk till annan webbplats

Robertsforslänk till annan webbplats

Skellefteålänk till annan webbplats

Sorselelänk till annan webbplats

Storumanlänk till annan webbplats

Umeålänk till annan webbplats

Vilhelminalänk till annan webbplats

Vindelnlänk till annan webbplats

Vännäslänk till annan webbplats

Åselelänk till annan webbplats

Samverkan i länet

Sedan 2016 finns det en överenskommelse om hur samverkan ska bedrivas före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län. I strukturen för samverkan finns ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor där landshövdingen är ordförande. Rådet sammanträder minst en gång per år och tar fram en årlig inriktning för länets arbete inom området.

Den regionala samordningsgruppen samordnar och driver arbetet i länet utifrån regionala rådets inriktning och länets gemensamma riskhanteringsprocess. Samordningsgruppen leds av Länsstyrelsens beredskapsdirektör och sammanträder minst två gånger per år.

För att gemensamt kunna driva och utveckla arbetet inom olika områden finns ett antal arbetsgrupper. Dessa tar fram en årlig planering som följs upp av samordningsgruppen. Länsstyrelsen ansvarar för samordningen inom respektive arbetsgrupp.

Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län (pdf)PDF

Kontakt