Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Elda och grilla utomhus

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. För att hjälpa dig att ta det ansvaret arbetar Länsstyrelsen, kommun och räddningstjänst med information och rådgivning. Myndigheterna kan också besluta om eldningsförbud för att minska risken för okontrollerade bränder.

Söker du information om eldningsförbud i din kommun eller övriga Sverige?

I länsstyrelsernas karttjänst kan du se aktuella eldningsförbud i Sverige.

Uppdateringar av information om eldningsförbud blir synliga i karttjänsten vid varje heltimme mellan klockan 7:00 och 18:00.

Om kommunen fattat beslut om eldningsförbud med stöd av räddningstjänsten hittar du information om rådande bestämmelser på kommunens webbplats.

Vem gör vad?

Det är länets räddningstjänster som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud i länet.

I vanliga fall är det varje enskild kommun som därefter fattar det formella beslutet om eldningsförbud. I de fall mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även Länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Håll koll på brandrisken

Även om det inte har utfärdats något eldningsförbud kan det råda hög brandrisk. Det betyder att du bör vara extra försiktig med att elda i skog och mark. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Håll koll på brandrisken där du befinner dig:

Appen Brandrisk ute, MSB Länk till annan webbplats.

Brandriskprognos för fem dygn, SMHI Länk till annan webbplats.

Brandriskprognoser och brandriskkartor, MSB Länk till annan webbplats.

Tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

 • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
 • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
 • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
 • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
 • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
 • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
 • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Information för verksamheter som kan innebära en brandrisk

 • Gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
 • Gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
 • Banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
 • Skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Always be careful with fire in the forest or fields, regardless of whether you are using a camping stove, portable barbecue or fireplace. Be particularly cautious during the summer when conditions outside are dry. It can be a punishable offence to cause a wildfire.

Never light a fire if there is a fire ban.

More information:

Risk of fire and fire bands at Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

A fire ban - why, when and where? Länk till annan webbplats.

The app Brandrisk Ute (Fire Danger Outdoors) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss