Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Övningar med regionalt deltagande

Giron 2022 genomförs i Kirunaden 12-16 september i syfte att stärka den svenska beredskapen. Övningsveckan inleds med en förberedande kunskaps- och träningsdag, följt av en övningsdag och en dag som ägnas åt analys genom utvärdering och erfarenhetshantering. 

Övning Giron ersätter övningen Barents Rescue 2022 som ställts in på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Giron omhändertar delar av planeringen inför Barents Rescue 2022 och har även anpassats till rådande omvärldsläge för kunna vara en plattform för stöd i utvecklingen av beredskapen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar aktiviteternas planering och genomförande i samarbete med länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Polisen, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket.

Om övning Giron 2022 på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt