Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Övningar med regionalt deltagande

Träningstillfälle Holger är ett återkommande tillfälle för länets samverkande aktörer att träna och öva på de rutiner och samverkansformer som ska tillämpas vid samhällsstörningar enligt länets överenskommelse.

Träningstillfällena är både en kunskapshöjande aktivitet och en metod för att identifiera brister internt i varje deltagande organisation och i samverkan mellan aktörerna.

Sex träningstillfällen har hållits utifrån olika scenarion sedan starten av Holger 2017. Tidigare scenarion har bland annat varit skogsbrand, kärnteknisk olycka, omfattande IT-attacker och sabotage mot dricksvattenförsörjningen.

Överenskommelse: Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län

Länsstyrelsen och Försvarsmakten Norra militärregionen genomför under hösten 2023 och våren 2024 seminarieövningar i alla länets 15 kommuner och hos en rad andra samverkansaktörer.

Syftet med övningen är att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvarsförmåga. Målet med övningen är att det civila och militära försvaret tillsammans ska öka förmågan att möta ett väpnat angrepp.

Giron 2022 genomfördes i Kiruna 12–16 september i syfte att stärka den svenska beredskapen. Övningsveckan bestod av en förberedande kunskaps- och träningsdag, en övningsdag och en dag som ägnades åt analys genom utvärdering och erfarenhetshantering. 

Övning Giron ersatte övningen Barents Rescue 2022 som ställts in på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Giron omhändertar delar av planeringen inför Barents Rescue 2022 och har även anpassats till rådande omvärldsläge för kunna vara en plattform för stöd i utvecklingen av beredskapen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar aktiviteternas planering och genomförande i samarbete med länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Polisen, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket.

Om övning Giron 2022 på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningen Kallt väder – människa i kyla genomfördes i Lycksele 29 november–1 december som en del av Övning Giron 2022 av Länsstyrelsen Västerbotten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Norrbotten, Socialstyrelsen och Polisen.

Film från utbildningen Kallt väder – människa i kyla

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss