Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krisberedskapsveckan 2020

Någon gång händer det – frågan är bara när. Krisberedskapsveckan 2020 kommer att genomföras vecka 20. För fjärde året i rad genomförs aktiviteter i hela landet för att uppmärksamma konsekvenserna för människors vardag om krisen eller kriget kommer.

Med bättre kunskap om vilka risker och hot som finns i ditt närområde ökar den egna förmågan att ta ansvar för att minska konsekvenserna av en kris. Följ oss i sociala medier för att lära dig mer!

Länsstyrelsen Västerbotten på Instagramlänk till annan webbplats
Länsstyrelsen Västerbotten på Facebooklänk till annan webbplats

Ta del av aktiviteter i hela länet

Besök din kommuns webbplats för att ta reda på vad som händer under veckan:

Kontakt