Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 16

Prezero Recycling AB har ansökt om miljöfarlig verksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendet. Regeringen har ändrat i Länsstyrelsens beslut om naturreservat Nymyran i Vindelns kommun.

Prezero Recycling AB ansöker om tillstånd till lagring av farligt och icke farligt avfall inom fastigheten Nyskogen 1:8 i Umeå kommun

Prezero Recycling AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till lagring av farligt avfall och icke farligt avfall som en del att samla in det samt att sortera och krossa avfall innan transport till fortsatt behandling eller omhändertagande inom fastigheten Nyskogen 1:8 i Umeå kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Stadsledningskontoret Umeå kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 10 maj 2024. Ange diarienummer 6043-2023.

Regeringen har beslutat om ändringar i Länsstyrelsens beslut om naturreservat Nymyran i Vindelns kommun

Regeringen beslutade den 27 mars 2024 om att naturreservatet Nymyran i Vindelns kommun utökas till att omfatta hela fastigheten Lillträsk 1:3 (skifte 2) och att föreskrifterna kompletteras med undantag för ett visst uttag av ved och virke samt sand för husbehov under en begränsad tidsperiod. I övrigt gäller Länsstyrelsens beslut från den 23 mars 2023 i diarienummer 9038-2018.

Regeringens beslut finns tillgängligt på Kommunkansliet i Vindelns kommun och hos Länsstyrelsen. Diarienummer 9038-2018.

Det går inte att överklaga beslutet.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss