Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nyhetsbrev: Hållbara Västerbotten

Om publikationen

Publiceringsår: 2021

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Hållbara Västerbotten är ett nyhetsbrev som rör miljömålen och arbete för miljön, åtgärder och goda exempel på goda insatser för att skapa ett bättre miljötillstånd i Västerbotten.

Miljömålsarbetet och Hållbara Västerbotten riktar sig till kommuner, kommunala bolag, företag, skola och universitet, föreningar samt andra myndigheter.

Kontakt