Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Plantera och flytta inte signalkräftor

Undervattensbild på en kräfta bland sjögräs.

Flodkräfta.

Vi har ett aktivt utbrott av kräftpest i länet. Konsekvensen av en utplantering eller flytt av signalkräfta blir ödesdigert för flodkräftans bestånd, säger Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västerbotten.

Signalkräftan är bärare av kräftpest, och tar med sig sjukdomen till sitt nya vattendrag. Flodkräftan saknar motståndskraft mot kräftpest och dör om den smittas.

Många flyttar signalkräftor av ren okunskap och vet inte vilka konsekvenser det får. Andra flyttar kräftorna medvetet för att de tror att signalkräftan ger bättre fiske, med det finns inga belägg för det. Dessutom är chansen för signalkräftan att etablera ett bestånd så långt norrut som i Västerbotten obefintlig, säger Ulf Carlsson.

Fakta

De senaste hundra åren har flodkräftan minskat med 97 procent i Sverige. Det största hotet är numera olaglig utplantering av signalkräfta som sprider kräftpest.

Utplantering av signalkräftor är olagligt och fängelse finns i straffskalan.

Redskap kan sprida kräftpest

Kunskapen om att signalkräftan sprider smitta ökar, men färre vet att även kläder, redskap och båtar kan sprida kräftpest mellan sjöar och vattendrag. Det är extra viktigt att tänka på det nu när vi har ett aktivt utbrott av kräftpest i länet.

Många tänker inte på att allt som har varit i ett smittat vatten är en potentiell smittokälla. Det gäller att tänka till om man flyttar båtar och fiskeredskap. Även mindre uppenbara saker som stövlar, vadarbyxor och badkläder kan sprida kräftpest mellan vattendrag, säger Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammet för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Kräftpesten är mycket känslig för uttorkning. Genom att desinficera och låta kläder, stövlar och fiskeredskap torka upp ordentligt kommer man därför långt. På samma sätt behöver även båten desinficeras med exempelvis T-röd, tvättats av med en hetvattentvätt eller få ligga på land och bli helt torr innan den flyttas för att undvika ofrivillig spridning av sjukdomen. Extra skärpta restriktioner gäller för de som varit i kontakt med ett vatten som förklarats kräftpestsmittat. I länet gäller det i nuläget Skellefteälven från regleringsdammen vid Rengårds kraftstation och ner till havet. Även badgäster måste tänka till inom det smittade området då badkläder och badhanddukar kan sprida smittan om de inte hinner torka upp helt mellan badtillfällena.

Som badare är det lätt att man inte identifierar sig som en smittkälla, men kom ihåg att låta badkläderna bli snustorra mellan baden om du åker mellan olika sjöar och vattendrag. Kom även ihåg att betesfisk kan sprida smitta. Ska du flytta betesfisk så in i frysen med den innan den används. Kräftpesten tål inte minusgraderna och dör. Genom att tänka till före kan vi få njuta av svenska flodkräftor på kräftskivan även i framtiden men framför allt kan flodkräftan som art finnas kvar i landet, säger Malin König.

Illegal utplantering förekommer i Västerbotten

Det börjar bli bråttom om flodkräftan ska gå att rädda. Hittills har Västerbotten varit relativt förskonat från signalkräftor, men illegal utplantering förekommer. Den absolut vanligaste orsaken till kräftpestutbrott är olaglig utplantering av signalkräfta, vilket sannolikt var orsaken till utbrottet av kräftpest i Umeälven 2011, vilket ledde till att i princip hela beståndet av flodkräftor slogs ut. Samma orsak är sannolikt även anledningen till det pågående utbrottet i Skellefteälven. Det tar även lång tid innan ett nytt kräftbestånd kan etablera sig i vattnet då signalkräftan kan överleva i uppemot 20 år. Under den tiden dör alla flodkräftor som finns i närheten av dem då signalkräftorna fortsätter att sprida kräftpest i vattensystemet ända tills de dör.

Fler utbrott kan leda till att flodkräftan snart är ett minne blott i Västerbotten, vilket vore en stor förlust både biologiskt, socialt och kulturhistoriskt, säger Malin König.

Kontakt