Examensarbete och praktik

I mån av plats och behov kan vi ta emot praktikanter och du kan också skriva ditt examensarbete hos oss.

Vänd dig direkt till berörd chef om du är intresserad. Är du osäker vem du ska kontakta kan du e-posta vasterbotten@lansstyrelsen.se så skickar vi ditt mejl till rätt person.

Du når alla chefer på Länsstyrelsen Västerbotten via växeln på telefon 010-225 40 00 eller e-post enligt följande upplägg: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Chefer och enhetschefer på Länsstyrelsen Västerbotten

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss