Snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Examensarbete och praktik

I mån av plats och behov kan vi ta emot praktikanter och du kan också skriva ditt examensarbete hos oss.

Vänd dig direkt till berörd chef om du är intresserad. Är du osäker vem du ska kontakta kan du e-posta vasterbotten@lansstyrelsen.se så vidarebefodrar vi ditt mejl till rätt person.

Du når alla chefer på Länsstyrelsen Västerbotten via växeln på telefon 010-225 40 00 eller e-post enligt följande upplägg: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Chefer och enhetschefer på Länsstyrelsen Västerbotten

  • Länsledningens stab, länsråd Lars Lustig
  • Staben för förvaltning av EU:s samarbetsprogram, enhetschef Jenny Bergkvist
  • Staben för samhällsskydd och beredskap, beredskapsdirektör Magnus Hansson
  • Enheten för verksamhetsstöd, enhetschef Margareta Biström
  • Kommunikationsenheten, enhetschef Jörgen Boman
  • Enheten för landsbygd och regional utveckling, enhetschef Kajsa Berggren
  • Samhällsutvecklingsenheten, t.f. enhetschef Jeanette Joelsson
  • Miljöanalysenheten, enhetschef Eva Mikaelsson
  • Naturvårdsenheten, enhetschef Björn Jonsson
  • Miljöenheten, enhetschef Magnus Langendoen

Kontakt