Examensarbete och praktik

I mån av plats och behov kan vi ta emot praktikanter och du kan också skriva ditt examensarbete hos oss.

Uppslag på uppsatsämnen och examensarbeten

 • Fjällkommuner - strategier för att öka permanentboende
 • Kartlägga samrådsprocessen kopplat till renskötselns intressen
 • Samhällsekonomisk utvärdering av LIS ur ett regionalt perspektiv
 • Erfarenheter av planering runt nya stationslägen
 • Kartläggning av vindbruksplanerna
 • Klimatanpassning i fjällkommunerna
 • Dricksvatten, översiktlig studie av större dricksvattenuttag i länet. Belys om uttagen har tillstånd och vilken egenkontroll som bedrivs
 • Vilket behov av kunskap om tillämpningen av barnets rättigheter finns i verksamheter som rör barn?
 • Vilka kunskapsluckor och behov av stöd finns inom mänskliga rättigheter i Västerbotten?
 • Hur bygger vi ett välfungerande och givande erfarenhetsutbyte i länet inom rättighetsfrågor?
 • Vilket verksamhetsnära stöd i rättighetsfrågor är kommunerna och regionen i behov av?

Vänd dig direkt till berörd chef om du är intresserad. Är du osäker vem du ska kontakta kan du e-posta vasterbotten@lansstyrelsen.se så skickar vi ditt mejl till rätt person.

Chefer och enhetschefer på Länsstyrelsen Västerbotten

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss