Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. När vi har lediga tjänster listas de på denna sida.

Ansökning sker digitalt. Detta bland annat för att vi vill att du besvarar ett antal frågor när du söker jobb hos oss. Välkommen med din ansökan!

Vi annonserar ut alla våra jobb och tar inte emot spontanansökningar.

Vi har upphandlat ett nytt rekryteringverktyg, och håller på att fasa ut vårt tidigare verktyg. Under en period ligger därför en del rekryteringar i vårt gamla verktyg, och andra i det nya. Därför kan det både finnas lediga jobb att söka samtidigt som det står att det inte finns lediga jobb. 

  • Naturvårdshandläggare

    Du kommer huvudsakligen att arbeta inom två arbetsområden - miljöbalksprövningar i skyddade områden och med administrativ förvaltning av Naturvårdsverkets...
  • Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa

    Du kommer huvudsakligen att arbeta med djurskyddskontroller och kontroller av foder och livsmedel inom primärproduktion. Du kommer även att hantera prövning av...

Beslut om tillsättning och överklagan

Beslut om tillsatta jobb anslås på Länsstyrelsen Västerbottens anslagstavla samt på denna plats.

2022-11-22
112-4154-2022
Beredskapshandläggare
Tjänsterna har gått till Niklas Larsson och Erika Granström

2022-11-17
112-7695-2022
Miljöhandläggare tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet
Tjänsterna har gått till Johanna Lindvall och Anna-Karin Ohls

2022-10-27
112-6872-2022
Byggnadsantikvarie
Tjänsten har gått till Elin Marklund

2022-10-26
112-7483-2022
Djurskyddshandläggare
Tjänsten har gått till Lars Strömberg


Vill du överklaga ett beslut om tillsatt tjänst måste du göra det skriftligen eller via e-post. Överklagan måste ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag då informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Din överklagan ska innehålla:

  • information om vilket beslut du överklagar
  • din adress och ditt telefonnummer.

Skicka överklagan per post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

eller till: vasterbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt