Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brist på foder och strö – några råd

Många djurägare i länet och landet har för lite foder och strö inför vintern. Har du foder eller strö att sälja? Eller är du en av alla som söker med ljus och lykta? Hit kan du vända dig.

Årets växtodlingssäsong har varit minst sagt problematisk med torka på försommaren och mycket regn under sommar och sensommar. Det har på sina håll orsakat både brist på grovfoder och strö.

Här får du tips om var du kan köpa foder och strö och hur du som vill sälja kan hitta en köpare.

Fodertipset.se

På fodertipset kan både säljare och köpare lägga upp kostnadsfria annonser som visar gröda, mängd, märkning och pris per kilo. Du som letar bland annonserna kan titta på kartan för att hitta annonser i ditt närområde.

I Västerbotten finns ett fåtal annonser. Lägg in en annons om du har foder att sälja eller foder du vill köpa så att även vårt län kommer i gång.

Maskinringen Norrland kan hjälpa dig att söka

Maskinringen Norrland kan hjälpa medlemmarna att hitta säljare av foder och strö, både lokalt och i andra delar av landet. Maskinringen förmedlar allt från hö, halm och ensilage till torvströ och kutterspån. De förmedlar också spannmål.

Maskinringens Foder- & halmförmedling hittar du på Foder/strö (mrsverige.se) Länk till annan webbplats.

Praktiska råd vid grovfoderbrist

Råd vid grovfoderbrist, Svenska foder Länk till annan webbplats.

Foderbrist, Växa Sverige Länk till annan webbplats.

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist, SLU Future Food Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens markförmedling

Vi påminner om vår egen markförmedling:

Förmedling av mark Länk till annan webbplats.

I markförmedlingen kan du som är djurägare söka efter naturbetesmark att beta och vallar att skörda och du som markägare kan lägga in tillgänglig mark. Kanske kan du hitta mer foderareal i länet så att du får bättre marginaler inför kommande år?

Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelserna har haft möte med rådgivningsorganisationerna om vad som kan göras för att underlätta för lantbrukare med djur. Det som är mest angeläget just nu är att sprida information om var du kan köpa foder och strö och hur du som vill sälja foder eller strö kan hitta en köpare.

På sikt är det viktigt att fler kan överlagra mer foder och strö för att klara svåra år, men i detta svåra läge är det också viktigt att vi kan hjälpa varandra.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss