Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter

Här ansöker du om tillstånd enligt vattenföreskrifter.

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Det framgår i skyddsföreskrifterna om din anmälan eller ansökan ska lämnas till kommunen eller till Länsstyrelsen.


Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om ansökanFastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är markerad ska bifogas.
Bilagor
Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Anmälan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.
Fastighetskarta bifogas
Fastighetskarta bifogas


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.

Ladda upp fastighetskartaBeskriv utförligt den ansökta hanteringen/arbetet/åtgärden.

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.

Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkterSäkerhetsblad ska bifogas. Ange hur du skickar in dem. * (obligatorisk)
Säkerhetsblad ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.


Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.


Till exempel tankning, oljeavskiljare, golvbrunnar i förvaringsutrymme etcetera.
Beskrivning av schaktningsarbete och borrningar

För borrning av dricksvattenbrunn, uppge:
För borrning av dricksvattenbrunn, uppge:
Karta med befintliga avloppsanläggningar och andra vattentäkter utmärkta ska bifogas. Ange hur du skickar in den.
Karta med befintliga avloppsanläggningar och andra vattentäkter utmärkta ska bifogas. Ange hur du skickar in den.


Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.
Beskrivning av husbehovstäkt

Sand, morän eller annat.


Bäck, dike, sjö etcetera.Karta med planterat uttag utmärkt ska bifogas. Ange hur du skickar in den.
Karta med planterat uttag utmärkt ska bifogas. Ange hur du skickar in den.


Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss