Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som är förbjudna och vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter till Länsstyrelsen Västerbotten.Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om anmälan
Sammanfattad beskrivning över vad anmälan gäller:Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är utmarkerad ska bifogas.Beskriv utförligt den anmälda hanteringen/arbetet/åtgärden.

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från självaa nläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.

Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkter
Fyll i detta avsnitt om din anmälan avser petroleumprodukter/ andra kemikalieprodukter.Säkerhetsblad ska bifogas.


Beskrivning av schaktningsarbete och borrningar.
Fyll i detta avsnitt om om din anmälan avser schaktningar eller borrningar.

För borrning av dricksvattenbrunn uppge
För borrning av dricksvattenbrunn uppge
Bilaga ska bifogas.
Bilagor
Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Anmälan om vattenföreskrifter som referens".
Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är markerat ska bifogas. Ange hur du skickar in den.
Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är markerat ska bifogas. Ange hur du skickar in den.Säkerhetsblad kemiska produkter ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.
Säkerhetsblad kemiska produkter ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.


Karta över befintliga avloppsanläggningar och andra vattentäkter ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.
Karta över befintliga avloppsanläggningar och andra vattentäkter ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss