Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som är förbjudna och vilka åtgärder som innebär att du måste ansöka om dispens till Länsstyrelsen.

För ansökan tas en ansökningsavgift ut. Avgiften är för närvarande 4 600 kr.


Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om ansökan om dispens
Sammanfattad beskrivning över vad ansökan om dispens gäller:Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är utmarkerad ska bifogas.


Beskriv utförligt hanteringen/arbetet/åtgärden du ansöker om

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.

Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkter
Fyll i detta avsnitt om din ansökan avser petroleumprodukter/ andra kemikalieprodukter.
Säkerhetsdatablad ska bifogas.


Till exempel tankning, oljeavskiljare,golvbrunnar i förvaringsutrymme.
Bilagor
Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Anmälan om dispens från vattenföreskrifter" som referens.
Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är markerad. Ange hur du skickar in den.
Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är markerad. Ange hur du skickar in den.Säkerhetsblad för kemiska produkter ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.
Säkerhetsblad för kemiska produkter ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss