För dig som erbjuder betesmark

Registrering för dig som önskar erbjuda betesmark

  • Ja, jag erbjuder betesmark.
Hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?
Hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?


Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)

Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär?
Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär?


I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?
I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?
Vilka typer av betesmarker kan arrenderas ut?
Vilka typer av betesmarker kan arrenderas ut?

Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna?
Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna?Kontakt

Hanna Lindgren

Handläggare betesförmedling