Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Här står det hur du anmäler uppställningsplatser för bin. Det finns även information om aktuella bisjukdomar i landet.

För att få driva en biodling behöver du anmäla biodlingen och följa de regler som finns. Länsstyrelsen utför bitillsyn i länet.

Anmäla uppställningsplatser

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin. Vid förändring av dina uppställningsplatser ska Länsstyrelsen informeras inom en vecka.

Regler för biodlare

Jordbruksverket informerar om reglerna för biodling, bikupor och bisjukdomar.

Regler för biodling hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom bitillsynen?

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala bitillsynen. Vi bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas upp och utser bitillsynsmän.

Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar, och följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagstiftningen och anvisningarna för bitillsynsmännens uppdrag.

Som biodlare står du för det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman.

Här finns en lista över kontaktuppgifter till Norrbottens och Västerbottens bitillsynskvinnor- och män.


Distrikt

Kommun

Ordinarie bitillsynsman

Ersättare

1

Piteå

Lennart Grahn

Degerbergsvägen 767

941 46 Piteå

Tel. 070 - 245 75 36

e-post: ul_grahn@hotmail.com

Helena Hedman

Södra Backa 40

934 52 Byske

Tel. 070 - 622 10 79


2

Arjeplog
Arvidsjaur
Älvsbyn

Anders Olofsson
Åkermark 4
942 92 Älvsbyn
Tel. 070 - 583 35 19

Steffen Neumann
Vejejaur 2
938 92 Mellanström
Tel. 070 - 244 08 40

3

Luleå

Arne Sundqvist
Rönngatan 3
972 42 Luleå
Tel. 0920 -15478,
070 - 309 58 93

Erik Heedman
Yrkesgatan 11
974 34 Luleå
Tel. 070 - 528 47 16

4

Boden

Jokkmokk

Carl-Göran Olofsson
Berggårdsvägen 27
961 40 Boden
Tel. 072 - 723 23 76

Mattias Häggkvist
Övre Buddbyn 206
961 92 Boden
Tel. 070 - 657 78 34

5

Kalix

Överkalix

Olle Johansson
Blockvägen 2
952 31 Kalix
Tel. 070 - 597 68 06

Marina Strandahl
Granån 249
952 94 Kalix
Tel. 070 - 529 17 12

6

Haparanda
Pajala
Övertorneå

Ingemar Kauppi
Norrskensvägen 10
957 23 Juoksengi
Tel. 070 - 296 73 67

--

7

Gällivare
Kiruna

Lennart Grahn
Degerbergsvägen 767
941 46 Piteå
Tel. 070 - 245 75 36
e-post: ul_grahn@hotmail.com

Ingemar Kauppi
Norrskensvägen 10
957 23 Juoksengi
Tel. 070 - 296 73 67Distrikt

Kommun

Ordinarie bitillsynsman

Ersättare

1

Umeå

Anders Berg

Morkullevägen 14 F

906 51 Umeå

Tel. 073 - 620 50 60

--

2

Robertsfors Vindeln

Kontakta någon av övriga bitillsynsmän i Västerbotten.

--

3

Bjurholm
Nordmaling
Vännäs

Anders Berg
Morkullevägen 14 F
906 51 Umeå
Tel. 073 - 620 50 60

--

4

Skellefteå

Helena Hedman
Södra Backa 40
934 52 Byske
Tel. 070-622 10 79

--

5

Dorotea
Lycksele
Storuman Vilhelmina
Åsele

Kontakta någon av övriga bitillsynsmän i Västerbotten.

--

6

Sorsele
Malå

Steffen Neumann
Vejejaur 2
938 92 Mellanström
Tel. 070 - 244 08 40

--

7

Norsjö

Kontakta någon av ovanstående bitillsynsmän i Västerbotten.

--


Smittsamma bisjukdomar

Amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är tre smittsamma bisjukdomar som är så allvarliga att det finns lagar och författningar om hur de ska bekämpas.

Anmälan vid misstanke om smitta

Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

Flyttningstillstånd i smittförklarade områden

Om du har bigård i en skydds- eller övervakningszon måste du ha flyttningstillstånd innan du flyttar följande ut ur ett smittförklarat område:

 • bin
 • utbyggda vaxkakor och avfall från dem
 • begagnade bibostäder
 • redskap.

Kontakta bitillsynsman i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

Områden som är smittförklarade

I Jordbruksverkets beslut om smittförklaring kan du se om området där du har bin är smittförklarat. Beslut och tillhörande kartor hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Om aktuella restriktioner för bin och humlor hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Förebyggande arbete mot bisjukdomar

Friska bisamhällen klarar att rensa ut sjuka individer och därför är det av stor vikt att främja bisamhällets hälsa.

Det är mycket viktigt att använda rena:

 • kupor
 • vax
 • ramar
 • redskap.

Varroakvalster leder till följdsjukdomar och försvagar bisamhället vilket gör att det också lättare blir offer för amerikansk yngelröta. Som biodlare ska du regelbundet under biodlingsåret arbeta med bekämpningen av varroakvalster.

Genom att vara medlem i en biodlarförening får du tillgång till bra information och kan följa biodlingsåret tillsammans med andra biodlare. Samtidigt bidrar du till föreningarnas mycket viktiga roll i arbetet med att främja bihälsa och hindra sjukdomar.

Det är i det praktiska arbetet med bina som du hindrar smittornas utbredning.

Aktuella bisjukdomar och smittor

Amerikansk yngelröta

Den amerikanska yngelrötan förorsakas av bakterien Paenibacillus larvae som angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är svårbekämpad. Infektionsläget i Sverige visar att sjukdomen kan hållas på en låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder. 

Symptom på yngelröta

Tecken på yngelröta är att locken på cellerna sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i locken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om locken avlägsnas från sjuka celler kan du se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan du dra ut i ganska långa trådar med hjälp av en trästicka. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.

Varroakvalster

Varroakvalstret finns på alla kontinenter där det odlas bin. Symtomen märks oftast först tre till fyra år efter det första angreppet. Missbildade bin och bin som inte kan flyga visar sig på flustret, och du kan också hitta puppor som dött till följd av varroanymfernas utsugning och sedan släpats ut av bina. Genombitna cellock och ett oregelbundet yngelläge med många tomma celler är andra tecken på vad som skett. Kvalster på de vuxna bina är svåra att upptäcka. Om parasiternas antal är mycket stort, kan du händelsevis få se någon av dem på ett ambi.

Trakékvalster

Trakékvalster är ett mikroskopiskt spindeldjur, Acarapis woodi, som lever inne i binas andningsrör i mellankroppen. Symptom på trakékvalster syns i första hand på våren efter rensningsflygningen. Marken framför kuporna kan då vara täckt av krypande och hoppande bin som inte kan flyga. Liknande symptom förekommer emellertid även vid andra bisjukdomar. För att fastställa om det är trakékvalster eller inte krävs en mikroskopisk undersökning.

Andra anmälningspliktiga bisjukdomar/parasiter:

 • lilla kupskalbaggen
 • tropilaelapskvalster
 • europeisk yngelröta.

Bekämpa bisjukdomar

Jordbruksverket har information om bisjukdomarna och hur de bekämpas.

Beskrivning av bisjukdomar hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontroll av smitta av amerikansk yngelröta

När ett bisamhälle konstaterats smittat av amerikansk yngelröta ska alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället snarast undersökas av en bitillsynsman.

En bitillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna har varit i kontakt med det angripna bisamhället.

Om den smittade bigården ligger utanför ett skyddszon kommer Jordbruksverket att ta beslut om att ett skyddszon ska upprättas. I vissa fall beslutas det även att ett övervakningszon ska uppsättas.

 • Skyddszon är ett landområde med minst tre kilometers avstånd från en bigård smittad med amerikansk yngelröta.
 • Övervakningszon är ett landområde med minst tio kilometers avstånd från en bigård smittad av amerikansk yngelröta.

Förvildade tambisamhälle inom området kommer att lokaliseras och åtgärder för att förhindra att dessa sprider smitta kommer att vidtas.

Smittade bisamhällen får inte behandlas med antibiotika utan måste förintas.

Ersättning för förintade bisamhällen

Om du har haft amerikansk yngelröta i din bigård kan du få ersättning för de förintade bisamhällena. Ersättning är 100 kronor per bisamhälle och självrisk är 300 kronor. Du får ersättning då minst fyra bisamhällen förintas. Ansökan måste komma till Länsstyrelsen inom sex månader efter förintandet.

För att få ersättning ska du ha ett beslut från din tillsynsman om att samhället ska förintas.

Kontroll av smitta av trakékvalster

När trakékvalster är konstaterat i en bigård ska en bitillsynsman ta prov på alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället. En bitillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna har varit i kontakt med vuxna bin från det angripna bisamhället.

Om den angripna bigården ligger utanför ett skydds- eller övervakningszon kommer sådana att upprättas.

 • Skyddszon är ett landområde med minst tre kilometers avstånd från en bigård smittad med trakékvalster.
 • Övervakningszon är ett landområde med minst tio kilometers avstånd från en bigård smittad av trakékvalster.

Bli godkänd biodlare

För att bli godkänd biodlare ska du ha genomgått kurs för godkänd biodlare, eller någon motsvarande bisjukdomskurs. Du ska dessutom ha minst tre år praktisk erfarenhet av biodling. Du ska även ha anmält till Länsstyrelsen om du har något bisamhälle.

Ansök om att bli godkänd biodlare hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Här finns en lista över kontaktuppgifter till Norrbottens och Västerbottens bitillsynskvinnor- och män.


Distrikt

Kommun

Ordinarie bitillsynsman

Ersättare

1

Piteå

Lennart Grahn

Degerbergsvägen 767

941 46 Piteå

Tel. 070 - 245 75 36

e-post: ul_grahn@hotmail.com

Helena Hedman

Södra Backa 40

934 52 Byske

Tel. 070 - 622 10 79


2

Arjeplog
Arvidsjaur
Älvsbyn

Anders Olofsson
Åkermark 4
942 92 Älvsbyn
Tel. 070 - 583 35 19

Steffen Neumann
Vejejaur 2
938 92 Mellanström
Tel. 070 - 244 08 40

3

Luleå

Arne Sundqvist
Rönngatan 3
972 42 Luleå
Tel. 0920 -15478,
070 - 309 58 93

Erik Heedman
Yrkesgatan 11
974 34 Luleå
Tel. 070 - 528 47 16

4

Boden

Jokkmokk

Carl-Göran Olofsson
Berggårdsvägen 27
961 40 Boden
Tel. 072 - 723 23 76

Mattias Häggkvist
Övre Buddbyn 206
961 92 Boden
Tel. 070 - 657 78 34

5

Kalix

Överkalix

Olle Johansson
Blockvägen 2
952 31 Kalix
Tel. 070 - 597 68 06

Marina Strandahl
Granån 249
952 94 Kalix
Tel. 070 - 529 17 12

6

Haparanda
Pajala
Övertorneå

Ingemar Kauppi
Norrskensvägen 10
957 23 Juoksengi
Tel. 070 - 296 73 67

--

7

Gällivare
Kiruna

Lennart Grahn
Degerbergsvägen 767
941 46 Piteå
Tel. 070 - 245 75 36
e-post: ul_grahn@hotmail.com

Ingemar Kauppi
Norrskensvägen 10
957 23 Juoksengi
Tel. 070 - 296 73 67Distrikt

Kommun

Ordinarie bitillsynsman

Ersättare

1

Umeå

Anders Berg

Morkullevägen 14 F

906 51 Umeå

Tel. 073 - 620 50 60

--

2

Robertsfors Vindeln

Kontakta någon av övriga bitillsynsmän i Västerbotten.

--

3

Bjurholm
Nordmaling
Vännäs

Anders Berg
Morkullevägen 14 F
906 51 Umeå
Tel. 073 - 620 50 60

--

4

Skellefteå

Helena Hedman
Södra Backa 40
934 52 Byske
Tel. 070-622 10 79

--

5

Dorotea
Lycksele
Storuman Vilhelmina
Åsele

Kontakta någon av övriga bitillsynsmän i Västerbotten.

--

6

Sorsele
Malå

Steffen Neumann
Vejejaur 2
938 92 Mellanström
Tel. 070 - 244 08 40

--

7

Norsjö

Kontakta någon av ovanstående bitillsynsmän i Västerbotten.

--


Kontakt