Anmäl bristande djurhållning

Kontakta Länsstyrelsen om du vill anmäla att ett tamt djur far illa eller att djurhållningen är undermålig. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. 

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Polismyndigheten i Västerbotten på telefon 114 14.

Gör en anmälan

Du kan göra din anmälan på webben, ringa eller anmäla per post.

Kontaktuppgifter om dig som anmäler
Observera att dessa uppgifter är frivilliga. Fyller du i dina uppgifter är du inte längre anonym.Har du själv iakttagit missförhållandet?
Har du själv iakttagit missförhållandet?


Uppgifter om djurhållare
Obligatoriska uppgifter.


Om ingen adress fylls i, är det inte säkert att vi kan åka ut till djurhållaren för att undersöka förhållandena.


Plats för djurhållning, om annan än ovanDjurslag/verksamhet och antal individer anmälan gäller
Djurslag/verksamhet * (obligatorisk)
Djurslag/verksamhet

Uppgifter om djurhållningen

Ange var djuren finns * (obligatorisk)
Ange var djuren finns


Särskilda förhållanden
Har du varit i kontakt med djurhållaren?
Har du varit i kontakt med djurhållaren?
Till exempel om djurhållaren är hemma viss tid eller om det finns risk för hot.

Ring vår djurskyddstelefon

010-225 41 22. Öppet vardagar klockan 9.00-15.00.

Anmäl per post

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Uppger du ditt namn kan du inte vara anonym

Anger du dina kontaktuppgifter i anmälan är du inte längre anonym. All post som kommer till oss blir en allmän handling och därmed offentlig. Du är inte anonym om ditt namn står i e-postadressen eller i meddelandet i övrigt, till exempel i din e-postsignatur.

Bra att veta innan du anmäler

Du bör ha svar på dessa uppgifter innan du ringer eller skickar in din anmälan:

 • Namn, adress och ort till person som anmälan riktas mot
 • Var djuren finns, om annan adress än ovan
 • Vägbeskrivning (om det är svårt att hitta dit)
 • Vilket/vilka djurslag anmälan gäller
 • Antalet djur
 • Redogörelse vad som djurhållaren bryter emot, på vilket sätt har djuren det dåligt
 • Tidpunkt för uppdagande av missförhållandena
 • När iakttogs missförhållandena senast
 • Hur länge/ofta problemen har funnits
 • Finns särskilda förhållanden
 • Har någon talat med djurhållaren och vad djurhållaren i så fall sagt
 • Övrigt som kan vara bra för oss att veta

 1. Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.
 2. Är bristerna allvarliga gör vi en oanmäld kontroll hos djurhållaren.
 3. Vid mindre allvarliga brister skickar vi först ut ett informationsbrev till djurhållaren om att vi mottagit en anmälan och vilka regler som gäller. Om ytterligare anmälningar kommer in på samma djurhållare gör vi en kontroll av djurhållningen.

Det är viktigt att du själv har sett djurskyddsbristen. Andrahandsuppgifter kommer sannolikt att avskrivas. Om du inte lämnar tillräckliga uppgifter kan vi heller inte göra en utredning eller utföra någon kontroll. Om du skickar ett anonymt brev är det särskilt viktigt med fullständiga uppgifter. Dels för att vi ska kunna prioritera din anmälan, dels för att vi ska kunna hitta djuren.

En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Vi lägger en stor del av vår arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa. Om du funderar på att göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring först och prata med oss.

Om du behöver göra en akut anmälan eller lämna in en anmälan under kvällar och helger kontaktar du polisen på telefon 114 14.

Kadaver från nötkreatur, get och får ska skickas på destruktion och får i regel inte grävas ned eller dumpas. Frågan hanteras av miljökontoret i din kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss