Kampsport

Du som vill ordna en tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch ska söka tillstånd hos Kampsportsdelegationen. Det gäller matcher som tillåter deltagarna att med våld avsiktligt träffa motståndarens huvud.

Observera! Du behöver inte söka tillstånd för matcher i kampsport som bara tillåter markerade slag eller markerade sparkar mot huvudet, utan träff.

Om ett förbund redan har ett tillsvidare- eller visstidstillstånd för den typ av kampsport som du vill anordna ska du i stället söka tillstånd hos det förbundet. Det kallas att söka sanktion.

Ansök om tillstånd för kampsportsmatcher

Det finns två olika tillstånd att ansöka om för kampsportsmatcher. Det ena är tillstånd för att anordna en eller flera matcher. Det andra är tillstånd för viss tid eller tills vidare.

Tillstånd för en eller flera matcher

Du måste söka tillstånd två månader före arrangemanget. Du ska alltid söka tillstånd om du ska anordna en eller flera matcher. Det spelar ingen roll om matcherna är offentliga eller enskilda.

Enskilda föreningar, kampsportsförbund och organisationer med ansvar inom kampsport kan få tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher.

Tillstånd för matcher under viss tid eller tills vidare för kampsportsförbund

Du måste söka tillstånd tre månader före tillståndet ska gälla. Ett tillstånd för viss tid eller tills vidare kan bara sökas av förbund och andra organisationer för kampsport. Det spelar ingen roll om matcherna är offentliga eller enskilda.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss