Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Förteckning över Notarius publicus i Värmlands län

Notera att biträdande notarius publicus tjänstgör när notarius är ledig eller hindrad att tjänstgöra, 2 § förordning (1982:327) om notarius publicus.

Klicka på den kommun du vill se Notarius publicus i.

Notarius publicus

Björn Härdig
Advokatfirman Walder Härdig
Östra Torggatan 2, 671 31 Arvika

0570-151 80
070-362 79 40
E-post till Björn Härdig

Förordnande: 2018-02-15, tills vidare

Notarius publicus

David Bildt
Advokaterna Bergh & Staaf
Klarälvsvägen 20, 683 60 Ekshärad

0563-190 60
E-post till David Bildt

Förordnande: 2019-06-01, tills vidare

Biträdande Notarius publicus

Amanda Bergkvist
Advokaterna Bergh & Staaf
Tage Erlandergatan 9, Karlstad

0563-105 40
E-post till Amanda Bergkvist

Förordnande: 2019-06-01, tills vidare

Notarius publicus

Katarina Oskarsson
Advokatfirman Allians AB
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad

054-15 73 10
E-post till Katarina Oskarsson

Förordnande: 2021-11-10, tills vidare

Christian Nilsson
Advokatfirman Allians AB
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad

054-15 73 10
E-post till Christian Nilsson

Förordnande: 2021-11-10, tills vidare

Anna Berg
Advokatfirman Allians AB
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad

054-15 73 10
E-post till Anna Berg

Förordnade: 2023-01-30, tills vidare

Alessandra Kylin
Verahill Familjejuridik
Södra Kyrkogatan 11, 652 24 Karlstad

054-400 08 59
E-post till Alessandra Kylin

Förordnade: 2023-01-30, tills vidare

Ralf Lyxell
Advokatfirman Lyxell AB
Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad

E-post till Ralf Lyxell
www.apostille.se Länk till annan webbplats.

Förordnande: 2012-05-01, tills vidare

Notarius publicus

Sunniva Strömnes
AB Strömnes Juristbyrå
Västgötagatan 6A, 681 40 Kristinehamn

079-102 30 50
E-post till Sunniva Strömnes

Förordnande: 2022-01-03, tills vidare

Notarius publicus

David Bildt
Advokaterna Bergh Staaf
Storgatan 25, 686 30 Sunne

0563-190 60
E-post till David Bildt

Förordnande: 2022-10-19, tills vidare

Biträdande notarius publicus

Ida Håmås
Advokaterna Bergh Staaf
Storgatan 25, 686 30 Sunne

0250-619 307
E-post till Ida Håmås

Förordnande: 2022-10-19, tills vidare

Kontakt

Rättssekretariatet

Telefon vx: 010-224 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss