Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023, pdf Länk till annan webbplats.

Undersökning om grundläggande betaltjänster

Hur fungerar betaltjänster för dig där du bor? Vi vill gärna få reda på hur vardagen inom betaltjänstområdet ser ut för just dig. Genom att du besvarar denna enkät får vi en bild över nuläget och samtidigt kunskap om din syn på utvecklingen inom området betaltjänster. Enkäten är öppen till den 1 oktober 2024.

Enkät grundläggande betaltjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också skicka dina synpunkter direkt till: betaltjanster.varmland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens informations- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen Värmland arbetar tillsammans med andra aktörer för att genomföra olika informations- och utvecklingsinsatser, exempelvis projekt eller utbildningar för att hjälpa människor med att använda digitala betaltjänstlösningar.

Öppna digitala lunchseminarier

Välkommen till sex utbildningstillfällen inom betaltjänster och säkerhet. Länsstyrelserna Värmland, Örebro och Östergötland bjuder in till öppna digitala föreläsningar var tredje fredag i månaden under 2024.

Seminarierna vänder sig till dig som utbildar eller stöttar andra i den digitala vardagen i din yrkesroll, ideellt eller som anhörig. Även andra intresserade och allmänheten är välkomna att delta.

Det är kostnadsfritt att delta och ingen anmälan krävs.

Här nedan är programmet för 2024 - klicka på länken för varje tillfälle här nedanför för att läsa mer om hur du ansluter dig till mötet och kommer igång.

Har du eller din förening intresse av att lära sig mer om digitala betaltjänster?

Mellan hösten 2023-våren 2024 erbjuder Länsstyrelsen Värmland möjlighet till utbildningar runt om i länet. Är du/ni boende Värmlands län och intresserade av att lära mer om e-legitimation, digitala betaltjänster och säkerhet på nätet är du välkommen att kontakta oss via betaltjanster.varmland@lansstyrelsen.se

Digital delaktighet Värmland

Under 2023 har Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland genomfört en kartläggning med syftet att får en överblick och en fördjupad analys över vilka aktörer som genomför aktiviteter för att förbättra den digitala delaktigheten i länet.

Kartläggningen ska spegla var det finns behov, samt vem som har behov av fler insatser, så att rätt insatser kan prioriteras och initieras i framtiden. Målet är att alla i Värmland som har ett behov av insatser för att öka sin digitala delaktighet ska få det.

Slutrapport aktiviteter för digital delaktighet i Värmland Länk till annan webbplats.

Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter till egenmakt och förbättrad service för många, men samtidigt ser vi att den ökade digitaliseringen är på väg att skapa ett nytt utanförskap – nämligen det digitala.

Tillgången till samhällskritiska digitala tjänster som grundläggande betaltjänster och service är nycklar till framgång, likväl som både fysisk och digital sjukvård, demokratisk delaktighet och delaktighet i folkbildning. Medan olika aktörer utvecklar nya tjänster för att skapa förändring, överlämnar vi ofta ansvaret för förståelse och inkludering till den enskilda individen och den enskilda tjänstepersonen.

Målgrupp för dagen var tjänstepersoner, digitaliseringsledare, strateger och IT-utvecklare i offentlig verksamhet, politiker och civilsamhällets aktörer. Terese Raymond, nationell samordnare för DigiDel-nätverket modererade dagen Arrangörer för dagen var Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland.

Fokus under dagen var på hur kan vi, som olika aktörer i länet, tillsammans skapa förutsättningar för att bättre bemöta strukturella hinder och öka tillgängligheten till våra digitala samhällstjänster och betaltjänster?

Förmiddagens föreläsningar finns filmade och finns att ta del av i sin helhet i filmrutan under denna textruta. Vill du se föreläsningen uppdelad så finns de samlade via dessa länkar:

Inledning Länk till annan webbplats.

Forskningsprojektet Cash Länk till annan webbplats.

Betaltjänster – inte tillgängliga för alla, Länsstyrelserna Värmland och Örebro Länk till annan webbplats.

Hur och varför har det blivit såhär? Stefan Johansson Länk till annan webbplats.

Digital fixare Hammarö Kommun, Robin Backman-Torpegård och Mia Hernell Länk till annan webbplats.

Digidelcenter Torsby Kommun, Peter Ljunglöf Länk till annan webbplats.

SeniorNet och Studieförebundet, Even Mathisen och Ulrika Johansson Länk till annan webbplats.

Som en del i konferensen och som en fördjupning på den kartläggning i länet som genomfördes under våren 2023, hölls en workshop.

Workshopen strukturerades upp i tre delar, med fokus på nuläge, önskat läge och åtgärder för att nå det önskade läget. Frågeställningarna i workshopens var:

  • Hur ser era förutsättningar ut i arbetet med att stärka individers digitala delaktighet?
  • Hur ser ert önskade läge ut där ni kan fullföra ert uppdrag på bästa sätt?
  • Vad behövs för att ni skulle kunna nå ert önskade läge?

Resultatet av workshopen finns sammanställt i länken här nedanför:

Sammanställning från workshop 2023-09-20 Pdf, 471.2 kB.

Slutrapporten från den kartläggning som genomfördes under våren 2023 - där vi kartlade de aktiviteter och insatser som genomförs för digital delaktighet i Värmland finns att hämta via länken här nedanför.

Slutrapport aktiviteter för digital delaktighet i Värmland Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss