Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Lagändring i två steg

Riksdagen sa i november 2019 ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till uttagsautomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt. Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.

Lagändringarna började gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Situationen i Värmlands län

Länsstyrelsen Värmland bedömer att tillgängligheten till betaltjänster i länet inte är tillfredställande och behovet av stöd- och utvecklingsinsatser kvarstår. De grupper som fortsatt bedöms ha problem är privatpersoner i digitalt utanförskap, äldre, funktionsnedsatta, nyanlända samt föreningar och företag med behov av dagskasseinsättning och växelkassa.

Situationen är likvärdig med föregående år men vi ser även att betalningstjänstproblematik börjar bli även en utmaning för tätorterna.

Bevakning av grundläggande betaltjänster Värmlands län 2020 (PDF) Pdf, 109.5 kB.

Bevakning av grundläggande betaltjänster totalt 2020 (PDF) Pdf, 7.4 MB.

Möjligheter med e-legitimation

Den här filmen tar upp möjligheter med e-legitimation. Filmen är till för dig som är nyfiken på det första steget till att kunna använda digitala betaltjänster.

Att skaffa e-legitimation

Här får du veta hur du skaffar e-legitimation, det första steget till att kunna använda digitala betaltjänster.

Kom igång med digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Enkel manual för Iphone Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Enkel manual för Android Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Betaltjänster, kom igång med kort- och digitala betalningar, asylsökande och nyanlända

Behöver du ett underlag för att visa vad ett bankkort är och hur BankID fungerar? Betaltjänster - kom i gång med kort och digitala betalningar riktar sig till dig som arbetar med asylsökande och nyanlända. Broschyren tillsammans med presentationen ger en introduktion till att hantera olika betaltjänster, exempelvis hur man betalar i en betalterminal och hur man betalar en räkning med mobilen.

Presentationen innehåller förtydligande animeringar för att ni tillsammans ska kunna gå igenom steg för steg och är utformad för att även passa personer med läs- och skrivsvårigheter.

> Folder på svenska (PDF) Pdf, 944.5 kB.

> Presentation på svenska (PDF) Pdf, 2.2 MB.

Informationsmaterial digitala betaltjänster

Informationsfilmer på svenska

I en tid då många har begränsade möjligheter att röra sig i samhället ökar behovet av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För att motverka det digitala utanförskapet på betaltjänstområdet och underlätta för den som inte tidigare har använt sig av mobila betaltjänster, har Länsstyrelsen tagit fram flera informationsfilmer. Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen, (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland) och är en guide till digitala betalningar. De tar bland annat upp hur man laddar ned nödvändiga appar och hur mobilt bank-ID, Internetbanken, Swish och QR-koder med mera fungerar.

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion.

Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.

Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med GooglePlay, för dig med Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.

Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.

Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

Vill du lära dig mer?

Digidelnätverket Länk till annan webbplats. - för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Digitalhjälpen Länk till annan webbplats. - en sida med vägledning och tips som hjälper seniorer att förstå och använda digitala tjänster och verktyg.

Digitala jag Länk till annan webbplats. - erbjuder gratis utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen.

SeniorNet Länk till annan webbplats. - är en ideell IT-förening med idén: Seniorer lär seniorer använda IT.

Kontakt