Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag och till fiskehamnar. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till sista december 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till fiske och vattenbruk 2021‑2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd att söka inom havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att underlätta och stimulera utvecklingen av ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige, och för att genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Flera av stöden riktar sig till både företag i fiskerinäringen, fiskare och beredningsindustrin som fiskehamnar och vattenbruksföretag.

Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter Länk till annan webbplats.
Pengarna är slut för det här stödet. Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan.

Stöd till diversifiering inom fiske Länk till annan webbplats.
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan.

Fiskehamnar, landningsplatser, aktionshallar - stöd för anpassning till landningsskyldigheten
Länk till annan webbplats.
är något för er som, i projektform, ska genomföra en åtgärd för att underlätta kontroll av landningsskyldigheten och för att hantera den oönskade fångsten.

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar - stöd för förbättrad infrastruktur Länk till annan webbplats.
är något för er som, i projektform, ska genomföra en satsning för att förbättra infrastrukturen i hamnar, auktionshallar och landningsplatser så att de tjänster som erbjuds yrkesfiskare förbättras.

Stöd till investeringar inom fiske Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
är något för dig som till exempel vill investera i rovdjurssäkra redskap, redskap som ger ett mer selektivt fiske eller någon annan investering som bidrar till att minska fiskets inverkan på havsmiljön.

Stöd till investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk Länk till annan webbplats.
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan.

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske Länk till annan webbplats.
Du kan till exempel söka stöd för yrkesutbildning, livslångt lärande, gemensamma projekt, spridning av kunskaper av ekonomisk, teknisk, regleringsmässig eller vetenskaplig art och innovativa förfaranden samt skaffa nya yrkeskunskaper.

Alla stöd i havs- och fiskeriprogrammen via Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fiskeförvaltning Värmland

Telefontider

Tisdag kl. 08:00 - 10:00
Torsdag kl. 08:00 - 10:00
Telefon: 010-224 74 96

Du kan även kontakta oss via e-post.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.