Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vi har det regionala ansvaret för att främja utvecklingen av fiskerinäringen.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål får genomslag i länet och främjar samverkan mellan aktörer kommuner och myndigheter inom fiskenäringen. Länsstyrelsen ska se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Vi prövar stöd om

  • investeringar ombord
  • investeringar i hamnar och landningsplatser
  • ersättning för hantering av fällda sälar
  • investeringar och startstöd inom vattenbruk
  • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd att söka inom havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att underlätta och stimulera utvecklingen av ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige, och för att genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Flera av stöden riktar sig till både företag i fiskerinäringen, fiskare och beredningsindustrin som fiskehamnar och vattenbruksföretag.

Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter Länk till annan webbplats.
Pengarna är slut för det här stödet. Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan.

Stöd till diversifiering inom fiske Länk till annan webbplats.
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan.

Fiskehamnar, landningsplatser, aktionshallar - stöd för anpassning till landningsskyldigheten
Länk till annan webbplats.
är något för er som, i projektform, ska genomföra en åtgärd för att underlätta kontroll av landningsskyldigheten och för att hantera den oönskade fångsten.

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar - stöd för förbättrad infrastruktur Länk till annan webbplats.
är något för er som, i projektform, ska genomföra en satsning för att förbättra infrastrukturen i hamnar, auktionshallar och landningsplatser så att de tjänster som erbjuds yrkesfiskare förbättras.

Stöd till investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk Länk till annan webbplats.
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan.

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske Länk till annan webbplats.
Du kan till exempel söka stöd för yrkesutbildning, livslångt lärande, gemensamma projekt, spridning av kunskaper av ekonomisk, teknisk, regleringsmässig eller vetenskaplig art och innovativa förfaranden samt skaffa nya yrkeskunskaper.

Alla stöd i havs- och fiskeriprogrammen via Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fiskeförvaltning Värmland

Telefontider

Tisdag kl. 08:00 - 10:00
Torsdag kl. 08:00 - 10:00
Telefon: 010-224 74 96

Du kan även kontakta oss via e-post.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.