Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

För att få fisketillsynsförordnande måste du ha fyllt 18 år, vara lämpligt för uppdraget samt genomgått grundutbildning i fisketillsyn. I grundutbildningen får du bl a lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet, befogenheter, yrkesetik och fisketillsyn i praktiken med mera.

Den som har genomgått en grundutbildning ska minst vart sjätte år sedan genomgå en fortbildning.

Utbildningen ska ledas av en instruktör eller en utbildningsledare och anordnas av länsstyrelsen, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sveriges Fiskevattenägareförbund eller andra förbund, organisationer och föreningar. Länsstyrelsen ska säkerställa att utbildningen ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna utöva den tillsyn som uppdraget kräver och ska godkänna de utbildningar som anordnas av något annat organ än länsstyrelsen.

 

Ansökan

Ansökan om förordnande av fisketillsynsman gör du med blanketten Ansökan om fisketillsynsförordnande (PDF) Pdf, 484.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Vid en ansökan bedöms den sökande med hänsyn till laglydnad vara lämplig för uppgiften. Därför hämtar Länsstyrelsen utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister.

Länsstyrelsen kommer vid prövning av din ansökan även överväga behovet av fisketillsyn. Förordnande meddelas endast om det finns behov av tillsyn i området. Ett förordnande gäller i högst sex år. Beräknad handläggningstid för ansökan är fyra veckor.

Tjänstetecken

Tjänstetecknet för en fisketillsynsman består av ett emblem och en funktionsbeteckning som du får kostnadsfritt av Länsstyrelsen. Förlorar du ditt tjänstetecken ska du omedelbart anmäla det till Länsstyrelsen. När ett förordnande upphör att gälla och inte ska förlängas, ska tjänstetecknen skickas tillbaka till den länsstyrelse som utfärdat förordnandet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss