Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskevårdsområden

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskeområden sker genom en förening som består av samtliga ägare inom området.

2 000 fiskevårdsområden i Sverige

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Vad är en fiskevårdsområdesförening?

Föreningen består av alla fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fastigheter omfattar ganska små fiskerätter i delar av en sjö eller ett vattendrag. Ett sätt att bedriva en bra fiskevård eller att till exempel sälja fiskekort och få intäkter, är att samarbeta med övriga fiskerättsägare.

Register över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Hur bildar jag ett fiskevårdsområde?

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Den som äger fisket (även kommuner) kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen.

När vi har fått in en ansökan gör vi först en fiskerättsutredning. Den utförs av en förrättningsman. Det finns även bidrag att söka för att bilda fiskevårdsområden. Bidragen ges under förutsättning att fiske tillåts för allmänheten (till exempel genom fiskekort).

De beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Fiskevårdskartor

Värmland är ett län med mycket stora vattentillgångar. Våra sjöar och vattendrag används bland annat till fiskodling. Länsstyrelsen har i samarbete med Värmlands läns fiskevårdsförbund skapat 156 stycken unika kartor för länets fiskevårdsområden.

Kartorna är tänkt som en hjälp för dels de drygt 156 fiskevårdsområdesföreningarna som förvaltar ca 3000 sjöar (exklusive Vänern) och 6 600 km i vattendrag i länet, men även för den breda fisk- och fiskeintresserade allmänheten som kan ha stor nytta av kartorna när fisketuren planeras.

Alla kartor är i pdf-format.

Fiskevårdskartorna får skrivas ut för privat bruk. Kartorna får dock inte tryckas och spridas kommersiellt förrän tillstånd lämnats av Lantmäteriet. Fiskevårdsföreningar måste själva söka detta tillstånd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1NorraFinnskogaostra.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2018-03-06 16.42
1NorraFinnskogavastra.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2018-03-06 16.42
2Medskogsalven.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2018-03-06 16.42
3Syssleback.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2018-03-06 16.42
4Kindsjon.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2018-03-06 16.42
5Dalbyostra.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2018-03-06 16.42
5Dalbyvastrapdf1.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2018-03-06 16.42
6Mangslidalven.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2018-03-06 16.42
7Nyckelvattnet.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2018-03-06 16.42
8Ostmark.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2018-03-06 16.43
9OvreFryksdalennorra.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2018-03-06 16.43
9OvreFryksdalensodra.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2018-03-06 16.43
10NorraNyostra.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2018-09-26 09.31
10NorraNyvastra.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2018-09-26 09.31
11Lekvattnet.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2018-09-26 09.31
12Velen.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2018-09-26 09.31
13Vassjon.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-09-26 09.31
14Bada.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2018-09-26 09.31
15Bredvisten.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2018-09-26 09.31
16Grocken.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-09-26 09.31
17Krakasjangen.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2018-09-26 09.31
18Grangen2.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2018-09-26 09.31
19Harasjoarna.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-09-26 09.31
20OstraTonnet.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2018-09-26 09.31
21Knon2.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2018-09-26 09.31
22Uvana.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2018-09-26 09.31
23Storsjon.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-09-26 09.31
24KlaralveninomHagfors.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2018-09-26 09.31
25SonnerochMellantjarn (1).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-26 09.31
25SonnerochMellantjarn.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-26 09.31
26Busjon.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2018-09-26 09.31
27Bjorklangen.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-09-26 09.31
28StorjangenAlgsjon.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-09-26 09.31
29Lisjon.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-09-26 09.31
30Frykennorra.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2018-09-26 09.31
30Frykensodra.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2018-09-26 09.31
31Stopsjon.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-09-26 09.31
32NorraGrasmark1.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2018-09-26 09.31
33Kymmen.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2018-09-26 09.31
34Bogen.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-09-26 09.31
35BortanHaljeboda1.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2018-09-26 09.31
36MangenTreen1.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2018-09-26 09.31
37Angen1.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-09-26 09.31
38Rottnen1.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2018-09-26 09.31
39Vasterrottnabygden1.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2018-09-26 09.31
40Salsjon1.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2018-09-26 09.31
41Vastansjo1.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-09-26 09.31
42LersjonFlatsjon1.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2018-09-26 09.39
43Hallsjon1.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-26 09.39
44Lakenesjon1.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2018-09-26 09.39
45StorEn1.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2018-09-26 09.39
46Radasjon1.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2018-09-26 09.39
47Sunnemo1.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2018-09-26 09.39
50Rammen1.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2018-09-26 09.39
52GasbornHyttelag1.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2018-09-26 09.39
53HorssjonLangban1.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2018-09-26 09.39
54Yngen1.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2018-09-26 09.39
55Grundsjon1.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-09-26 09.39
56Nordmarksalven1.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2018-09-26 09.39
58Skaltjarnshyttan1.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-09-26 09.39
59LidsjonGrassjon1.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-09-26 09.39
60Grasmangen1.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2018-09-26 09.39
61Skargen1.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-09-26 09.39
62KlaralveninomMunkfors1.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2018-09-26 09.39
63Rannsjon1.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2018-09-26 09.39
64Gardsjon1.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2018-09-26 09.39
65Aplungen1.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-09-26 09.39
66Mangskogsalvarna1.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2018-09-26 09.39
67SodraGunnarskog1.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2018-09-26 09.39
68FjallsjonOjenassjon1.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-09-26 09.39
69StoraochLillaHog1.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-26 09.39
70Bysjon1.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-26 09.39
71Vrangsalven1.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-09-27 15.49
72Lersjoarna1.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 15.49
73Lasserud1.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-27 15.49
74Skillingmark1.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-09-27 15.49
75Hugn1.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2018-09-27 15.49
76Vadjungen1.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2018-09-27 15.49
77Ostervallskog1.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2018-09-27 15.49
78HaltebyRinnen1 (1).pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2018-09-27 15.49
78HaltebyRinnen1.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2018-09-27 15.49
79Yxesjoarna1.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2018-09-27 15.49
80Ranken1.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-09-27 15.49
81Orsjoarna1.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2018-09-27 15.49
82Algsjon1.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2018-09-27 15.49
83Bergsjon1.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 15.49
84Glafsfjorden1.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2018-09-27 15.49
85Racken.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2018-09-27 15.49
86Ullen.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-09-27 15.49
87Langtjarnsbacken.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2018-09-27 15.49
88Nysockensjon.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2018-09-27 15.49
89NorraVarmeln.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2018-09-27 15.49
90SavelnRinnen1.pdf Pdf, 4.9 MB. 4.9 MB 2018-09-27 15.49
91Torpsjon.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2018-09-27 15.49
92PramsjonAplungen.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2018-09-27 15.49
93NedreFryken.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2018-09-27 15.49
94Skacksjon.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2018-09-27 15.49
95Visten.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2018-09-27 15.49
96EmsenLillsjon.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-27 15.49
97KlaralvenUllerud.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2018-09-27 15.49
98Dejeforsen.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-09-27 15.49
99VastraOrten.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2018-09-27 15.49
100OstraOrten.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-09-27 15.49
101Svinsjon.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-27 15.53
102Molkomsjon.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 15.53
103Borssjon.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 15.53
104Acksjon.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2018-09-27 15.53
105MangenBockelsjoarna.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-09-27 15.53
106AlsternLungen.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2018-09-27 15.53
107AspenDaglosen.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-09-27 15.54
108Lungsund.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2018-09-27 15.54
109Lundsberg.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-09-27 15.54
110Ullvettern.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2018-09-27 15.54
112Vilangen (1).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 15.54
112Vilangen.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 15.54
113Tyskas.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-09-27 15.54
116NorraBarsjon.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2018-09-27 15.54
117Gapern.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 15.54
118Alstern.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2018-09-27 15.54
119Bavertjarnen.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2018-09-27 15.54
120Blysjon.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-27 15.54
121SyrsjonTorptjarn.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-09-27 15.54
122TorpForshaga.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-27 15.54
123Forshagaforsen.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 15.54
124Hyn.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2018-09-27 15.54
125NedreKlaralven.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-09-27 15.54
126NedreNorsalven.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-09-27 15.54
127StoraEmsen.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-09-27 15.54
128LillEmsen.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-27 15.54
129Portilasjon.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2018-09-27 15.54
130GosjonBratsjon.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-09-27 15.54
131SodraVarmeln.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2018-09-27 16.00
132Magern.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 16.00
133Nastjarnen.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-09-27 16.00
134Flagorna.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2018-09-27 16.00
135Stomne.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-09-27 16.00
136Soljes.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-09-27 16.00
137Hillringsberg.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-27 16.00
138StoraGla.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2018-09-27 16.00
139OvreGla.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2018-09-27 16.00
140Skogstjarnen.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2018-09-27 16.00
141VastraKarlanda.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2018-09-27 16.00
142Sandsjon.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-09-27 16.00
144TockHurrsjoarna.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2018-09-27 16.00
145Foxen.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2018-09-27 16.00
146Holmedalssjon.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2018-09-27 16.00
147StruvenStoraLe.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2018-09-27 16.00
147StruvenStoraLe1.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2018-09-27 16.00
149Blomskog.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2018-09-27 16.00
150NorraLelang.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2018-09-27 16.00
151VastraSilenNorra.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2018-09-27 16.00
152Jarnsjon.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2018-09-27 16.00
153OstraSilen.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2018-09-27 16.00
154StoraBor.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2018-09-27 16.00
156VastraLangserud.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2018-09-27 16.00
157Botungen.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2018-09-27 16.00
158Aspen.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2018-09-27 16.00
159Harefjorden.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2018-09-27 16.00
160Summeln.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-09-27 16.00
161SjonSjo.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2018-09-27 16.00
162Svansjoarna.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2018-09-27 16.00
163Gransjon.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2018-09-27 16.00
164Ommeln.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2018-09-27 16.00
165KlaralvenLoved.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-09-27 16.00
Karta över Värmlands län med fiskevårdsområden

Karta över fiskevårdsområden i Värmlands län. Klicka för större karta (PDF).

Fiskekartan.se för samtliga Sveriges fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas gemensamma register för fiskevårdsområdesföreningar. Via en digital karta kommer gränserna att visas för samtliga Sveriges fiskevårdsområden och vissa andra privata fiskevattenupplåtare. I den digitala kartan ska det vara möjligt att klicka för att få kortfattad information om området. Den digitala kartan ska också vara möjlig att för andra att dela vidare och visa upp genom sina webbsidor, till exempel Fiskevattenägareförbundet, kommuner, länsstyrelser, fiskekortsbutiker online med flera.

Detta innebär att våra lokala fiskevårdskartor ersätts av den digitala fiskekartan.se.

Fiskekartan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Fiskeförvaltning Värmland

Telefontider

Tisdag kl. 08:00 - 10:00
Torsdag kl. 08:00 - 10:00
Telefon: 010-224 74 96

Du kan även kontakta oss via e-post.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.