Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län, Visioner, viljeinriktning och målområden för 2024–2030

Länsstyrelsen Uppsala län har, tillsammans med aktörer i länet, tagit fram Strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län. Strategin syftar till att främja såväl jämställdhet som jämlikhet och pekar ut visioner, viljeinriktning och målområden. Fokus ligger på följande fyra visioner: • Ett län med delaktiga invånare som har makt och förutsättningar att forma samhällsutvecklingen • Ett län fritt från våld • Ett län med en civil beredskap för alla • Ett län med en inkluderande arbetsmarknad fri från diskriminering. Alla visioner kan kopplas till andra nationella och internationella mål som exempelvis mål för jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=189&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss