• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Komplettering eller yttrande i ärende

Behöver du komplettera ett ärende? Med vår e-tjänst kan du enkelt och effektivt lämna in kompletteringar och yttranden till oss.

Handlingarna kommer automatiskt in i ditt ärende och du får direkt en bekräftelse på att vi tagit emot dem.

Lämna in komplettering eller yttrande i vår e-tjänst

Använd vår e-tjänst för att lämna in komplettering eller yttrande i ditt ärende.

Så här gör du

  1. Välj den länsstyrelse som handlägger ditt ärende i formuläret.
  2. Ange ditt diarienummer.
  3. Kontrollera dina uppgifter.
  4. Bifoga eventuella dokument. Dokumenten ska ha filformatet PDF, TIFF eller JPG.

Geodata (GIS-filer)

Våra e-tjänster kan tyvärr inte ta emot geografiska data (GIS-filer). Om du behöver skicka GIS-filer till Länsstyrelsen i Uppsala län som handling i ett ärende:

Skicka filerna i ett mejl till uppsala@lansstyrelsen.se. Ange vilket diarienummer eller ärendenummer som filerna hör till, och ange vilket koordinatsystem som används i filerna. Vi tar helst emot gml-fil eller zippade shapefiler i koordinatsystemet Sweref 99 TM.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000