Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Infrastrukturplanering för förnybara drivmedel i Uppsala län 2022

Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2018 i uppdrag att upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. I Uppsala län samverkade Läns­styrelsen i Uppsala län och Region Uppsala i framtagandet av planen som publicerades i början av 2019. I och med att omvärlden snabbt förändras har planen aktualiserats rörande förslag på konkreta åtgärder samt stöd för fysisk planering hos länets kommuner och region Uppsala. Till 2030 behöver cirka 300 nya snabbladdpunkter etableras för lätta fordon, ett flertal laddplatser anpassade för tunga fordon tillkomma samt ett antal nya tankställen för bio- och vätgas. Rapporten ger förslag på möjliga platser för tillkommande bedömt infrastrukturbehov för varje kommun i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=135&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss