Statlig närvaro och service 2022 i Uppsala län

Den statliga närvaron är mycket god i Uppsala län och är växande. Antalet statliga arbetsställen har ökat de senaste fem åren. Det finns 206 statliga arbetsställen i Uppsala län med drygt 17 900 sysselsatta (dagbefolkning) fördelat på samtliga åtta av länets åtta kommuner. Den övervägande delen statligt anställda finns i Uppsala följt av Enköping. Sett till antalet statligt anställda är andelen i Uppsala län per 1 000 invånare 46, jämfört med rikets 26. Antalet statligt anställda kvinnor är något fler än män och 81 procent av alla statligt anställda i Uppsala län hade 2020 eftergymnasial utbildning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=68&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss