Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, reviderad 2022.

Den regionala handlingsplanen visar hur Länsstyrelsen arbetar med programmen i länet och används som underlag vid prioritering och urval av ansökningar. Det viktigaste redskapet i genomförandet av handlingsplanen är en bra kontakt mellan Länsstyrelsen och alla som kan söka stöd, samt de organisationer och föreningar som kan sprida information om möjligheterna att söka stöd. Resultat från olika projekt och goda exempel kan inspirera till innovativa lösningar i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Näringslivsutveckling
  • Primärproduktion livsmedel

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=74&context=33