Yngelinventering i Gräsö östra skärgård - Uppföljning i grunda vikar år 2020

Det marina naturreservatet Gräsö östra skärgård är Uppsala läns i särklass största naturreservat med en yta på över 54 000 hektar. I och kring reservatet finns ett stort antal grunda havsvikar, som utgör viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för varmvattengynnade fiskarter som abborre, gädda och cyprinider såsom mört och löja. I denna rapport presenteras resultat från inventering av fiskyngel och bottenvegetation i sju havsvikar i och nära naturreservatet under år 2020. Undersökningen ingår i Länsstyrelsens löpande uppföljning av marina naturvärden och bevarandemål i Gräsö östra skärgård och samma vikar har inventerats flera gånger tidigare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2021_2&context=33