Regional strategi för jämställdhet 2018-2022

På uppdrag av regeringen har länsstyrelsen tagit fram en en regional strategi för jämställdhet. Vi har undersökt hur olika maktordningar samspelar med kön, och vi har även tagit hänsyn till att faktorer som ekonomi, etnicitet, hudfärg, ålder, könsidentitet, sexualitet och funktion spelar in i en persons förutsättningar, möjligheter och makt. Arbetet har utgått från det jämställdhetspolitiska målet - Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=2&context=33