Inventering av gaddsteklar 2021 - Tre sandområden i Älvkarleby kommun

En inventering av gaddsteklar (Hymenoptera: Aculeata) genomfördes i tre sandiga områden nära Älvkarleby under 2021. Syftet var att dokumentera förekomst av gaddsteklar och sammanfatta naturvärden, status, hot och skötselbehov. Totalt 123 arter av gaddsteklar kunde påvisas, artantalet per lokal varierade från 64 till 80. Trots att en enhetlig metodik användes för att inventera dessa relativt närbelägna områden så framkom intressanta skillnader i gaddstekelfaunan som bedöms bero på skillnader i markanvändning, substrat och vegetation. Många av arterna förekom endast på en av lokalerna och faunistisk likhet mellan lokalerna var oväntat låg. Under en 20-årsperiod har mycket intresse riktats mot Marma-områdets gaddstekelfauna och det framstår idag som ett av landets bäst dokumenterade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Invasiva arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=15&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss