Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional miljöövervakning av rikkärr i Uppsala län 2015–2020

Denna rapport sammanfattar resultaten av de inventeringar av rikkärr inom regional miljöövervakning som gjorts i Uppsala län 2016-2019 och referera även till de inventeringar som gjorts med annan metod 2004/2005 och 2011. I slutet av rapporten finns också en beskrivning av respektive objekt och eventuella åtgärdsbehov. Inventeringen har utförts genom ett systematiskt och jämnt fördelat utlägg av 0,5*0,5 m:s provrutor (oftast 50 st) och i dessa uppföljning av för miljön särskilt utvalda indikatorarter och egenskaper. 21 rikkärr i naturreservat och natura 2000 områden och 15 rikkärr på privatmark har inventerats i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2020_4&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss