Skyfallsliknande regn i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uppföljning av kustfisk i Gräsö östra skärgård 2012 och 2015

Det marina naturreservatet Gräsö östra skärgård är Uppsala läns i särklass största naturreservat med en yta på över 54 000 hektar. Under 2012 och 2015 genomfördes nätprovfisken för att kartlägga och följa fisksamhällets tillstånd. Resultaten visar att fiskbeståndet vid Gräsö tycks vara normalt och att statusen verkar vara tämligen god. Förekomsten av karpfisk och stora abborrar är relativt hög jämfört med andra undersökta områden vid ostkusten, men det går inte att fastställa om detta beror på hög näringsbelastning och lågt fisketryck eller på naturliga faktorer. Fler provfisken krävs för att kunna utläsa eventuella trender över tid. Resultaten från provfiskena lagras i SLU:s kustfiskedatabas och denna rapport är även publicerad av SLU som Faktablad 2016:3.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_13&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss