Länsplan för värdefulla lövskogsmiljöer för vitryggig hackspett med följearter

Länsplanen visar var det finns kända lövskogsvärden i Uppsala län. Under perioden 2006 – 2014 har områden inom ett 30-tal trakter inventerats. Tillsammans med de skyddade vitryggsskogarna utgör dessa en stor del av de skogar vars skötsel kan avgöra framtiden för vitryggig hackspett i länet och landet. Sammanställningen är redan idag ett bra underlag för planering och utförande av åtgärder. Det ska dock inte ses som en komplett förteckning över lövskogar i länet. Det finns god potential att komplettera länsplanen med hjälp av exempelvis fjärranalys.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_04&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss