Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av asknätsfjäril i Uppsala län

Asknätfjärilen Euphydryas maturna påträffades för första gången i Uppsala län år 2010. Länsstyrelsen i Uppsala län har sedan dess arbetat för att artens utbredningsområde ska öka i länet. Genom projektet biogeografisk uppföljning har länsstyrelsen tillsammans med Lunds universitet sedan 2013 genomfört årliga inventeringar av asknätfjärilens tillstånd i länet. I denna rapport redovisas läget för fem lokaler i länet, samt förslag på eventuella åtgärder som kan göras på lokalerna för att stärka asknätfjärilspopulationen. Länsstyrelsen samarbetar med Hargs bruk AB för att utveckla områden på skogsbilvägar och hyggen, där asknätfjärilen kan trivas. För att arten ska kunna klara sig behöver det vara fuktigt, soligt och en riklig tillgång på ask och/eller olvon i området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_10&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss