Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn, samt tillämpning av PBL, 2017

Länsstyrelsen får varje år i uppdrag av regeringen att granska byggnadernas arbete med tillsyn, samt hur kommunerna tillämpar plan- och bygglagstiftningen. 2017 fick länsstyrelserna i uppdrag att granska kommunernas tillsyn av så kallade ovårdade fastigheter (uppdrag 11), samt att särskilt analysera och redovisa kommunernas tillämpning av bestämmelserna som gör det möjligt att ge lov för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Länsstyrelserna fick även i uppdrag att bedöma om dessa bestämmelser är ändamålsenligt utformade. (Uppdrag 12).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Planfrågor - PBL

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=32&context=33