Häckande fåglar i Uppsala län - länstrender för arter och miljöindikatorer baserat på häckfågelrutter 2002 - 2012

Upplands Ornitologiska Förening och Länsstyrelsen har samarbetat om inventering av häckfågelrutter sedan 2007. Syftet med samarbetet är att fler rutter ska inventeras vilket i sin tur ger bättre underlag för att bedöma miljöförändringar på nationell och regional nivå. På nationell nivå koordineras arbetet av Lunds universitet, inom projektet Svensk fågeltaxering, på uppdrag av Naturvårdsverket. Det här är den första utvärderingen av standardruttsdata för Uppsala län. Data baseras på inventeringsresultat från 2002-2012. I rapporten presenteras trender för ett flertal nationella och europeiska miljöindikatorer samt trender för häckande fåglar i länet. Rapporten omfattar även en första utvärdering av arbetet med nattfågelrutter som har pågått sedan 2008.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_06&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss