Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren

Broschyren sammanfattar den miljöövervakning av fåglar och fågelskär som utförs i de tre största sjöarna. Fåglar reagerar snabbt på förändringar och är därför bra indikatorer på miljötillståndet. Länsstyrelserna, Naturvårdsvårdsverket och vattenvårdsförbunden utför därför regelbunden övervakning av fåglar och fågelskär. Broschyren beskriver miljöövervakningen samt trender för olika fågelarter. Den beskriver även hur stränderna förändras. Broschyren är framtagen av länsstyrelserna och vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren. Du kan beställa tryckta broschyrer genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter till höger.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__10&context=33